Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Udbudsreglerne

Udbudsreglerne

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor den anslåede kontraktværdi ekskl. moms er under EU’s tærskelværdi.

Offentlige myndigheder har pligt til at afholde licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr.

Opgaver i spændet fra 300.000 – 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform. Der kan i udgangspunktet kun indhentes tre underhåndsbud. Et fjerde underhåndsbud er dog tilladt, såfremt det indhentes uden for lokalområdet.

Find tilbudsloven her - se dog ændringer hertil i udbudslovens § 198, jf. link nedenfor

Find tilbudsbekendtgørelsen her

Udbudsloven

Udbudsloven regulerer offentlige indkøb, hvor den anslåede kontraktværdi ekskl. moms svarer til eller er over EU's tærskelværdier.

Udbudsloven omfatter de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU’s tærskelværdier.

Procedurereglerne vedrører bl.a. udvælgelse af leverandører, tilbudsvurdering og kontraktdeling.

Find udbudsloven her

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud på forsyningsområderne (dvs. energi, vand, transportforsyning mv.).

Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter alle virksomheder, der udøver forsyningsvirksomhed. Både offentlige og private forsyningsvirksomheder kan således være omfattet af direktivet. Når myndigheder udøver forsyningstjenester, skifter de fra at være omfattet af det klassiske udbudsdirektiv til at være omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Find forsyningsvirksomhedsdirektivet her

Find de gældende tærskelværdier her

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjura.

Relateret indhold