Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Tilskudsordning til energiforbedringer i boliger: Puljen åbner 28. september for ansøgninger

Sidste nyt om Bygningspuljen: Puljen åbner for ansøgninger tirsdag den. 28. september – Boligejerne skal være klar ved tastaturet fra kl. 9.00. Puljen er denne gang på 340 mio. kr. og bliver den sidste mulighed for at ansøge om tilskud i 2021.

Tilskudssatser er sænket yderligere og nye krav til hvilket energimærket, boligen må have

Tilskudssatserne er nu sat yderligere ned – ikke mindst for forbedringer af klimaskærm. For vinduer sænkes tilskudssatsen med 5 procentpoint for energiklasse 2 – fra 20 pct. af investering til 15 pct., og for energiklasse 1 vinduer sænkes tilskudssatsen med 10 procentpoint – fra 15 pct. af investeringen til 5 pct. For alle øvrige energibesparende tiltag sænkes tilskudssatsen med 7,5 procentpoint – fra 22,5 pct. af investeringen til 15 pct. Endelig er det ikke længere muligt at søge tilskud til udskiftning af yderdøre med vinduer, f.eks. terrassedøre.

For varmepumperne sænkes tilskudssatsen med 7,5 procentpoint – fra 27,5 pct. af investeringen til 20 pct. til A+++ varmepumper og fra 22,5 pct. af investeringen til 15 pct. til A++ varmepumper.

For at være berettiget til tilskud til forbedring af klimaskærm (isolering, vinduesudskiftning mv.) er der nu et yderligere krav om, at boligen skal have energimærke E, F eller G – altså være en relativt dårligt isoleret bygning.   

Hjælp boligejeren med at gøre sig klar til ansøgning

På trods af de lavere tilskudssatser forventes der en stor interesse for at søge om tilskud, når puljen genåbner. Det kan derfor være en god idé, som udførende virksomhed, at hjælpe potentielle kunder til at forberede sig på at søge:

 • Fortæl om datoer og krav til ordningen: Det er først til mølle, så boligejerne skal helst være klar ved tasterne, så snart puljen åbner. Du kan også være med til at oplyse om krav og tilskudsmuligheder, se nedenfor.
 • Oplys om energimærkning af boligen: Tilskud til energiforbedringer af klimaskærm gives kun, hvis boligen er energimærket og har energimærke E, F eller G – og energimærket skal være fra 1. oktober 2012 eller nyere . Til gengæld kan man opnå op til 3.000 kr. til tilskud til energimærkning. Energimærkerapporten skal foreligge inden man kan søge om tilskud.
 • Udarbejd tilbud på konkrete energiforbedringer, så boligejeren er helt skarp på, hvad der skal søges om (men der må ikke indgås aftale før der foreligger tilsagn om tilskud). På den måde vil du kunne indgå aftale med boligejeren, så snart der foreligger et tilsagn om tilskud.

Bygningspulje eller håndværkerfradrag?

Det er værd at regne på, om boligejeren skal satse på tilskud eller håndværkerfradrag (man kan ikke opnå begge dele). Der er et stort overlap mellem de energibesparende tiltag, der kan opnå tilskud og håndværkerfradrag. Håndværkerfradraget er i 2021 på 25.000 kr. pr. voksen i husstanden, med en skatteværdi på ca. 25 %, altså reelt 6.500 kr. Håndværkerfradraget er på en række områder mere fleksibelt end Bygningspuljens tilskud.

De to ordninger

Fordele ved Bygningspuljen:

 • Giver fast tilskud til det samlede projekt – ikke bare arbejdsløn.
 • I nogle tilfælde kan opnås en højere samlet tilskud – f.eks. ved udskiftning af samtlige vinduer eller konvertering til varmepumpe.

Fordele ved Håndværkerfradraget:

 • Ingen stop/go-effekt & ansøgningsrunder – Projektet kan sættes i gang, når kunden ønsker det. I hele 2021 er der fordoblet håndværkerfradrag.
 • Ingen specifikke ekstrakrav til isoleringstandarder eller energiklasse af vinduer – projektet skal blot opfylde bygningsreglementet krav.
 • Ingen krav til at bygningen skal være energimærket, eller have et bestemt energimærke.
 • Kan også anvendes ved energirenovering af sommerhus - endda også hvis det er beliggende uden for Danmark.

Eksempel: Ved efterisolering af loft kan man typisk kun opnå et tilskud på 5.600 – 9.800 kr. fra Bygningspuljen – afhængig af den eksisterende isoleringsgrad. Med håndværkerfradraget og to voksne i husstanden kan man opnå en skatteværdi på 13.000 kr. – hvis der er arbejdsløn for 50.000 kr. inkl. moms.

Læs mere om kriterier for håndværkerfradrag for håndværksydelser på SKATS hjemmeside: SKAT.dk

Generelt om Bygningspuljen

Bygningspuljen er en statslig tilskudsordning målrettet alle typer af helårsboliger. Tilskudsordningen har til formål at mindske energiforbruget og omstille varmekilder i boliger med olie- og gasfyr til varmepumper.

Boligejere har mulighed for at søge tilskud til tre overordnede områder: Forbedringer af bygningers klimaskærm, konvertering fra olie- og gasfyr til luft/vand varmepumpe eller jordvarme samt optimering af drift.

Bygningspuljen giver således tilskud til en lang række energiforbedringer i boligen. Det vil være med til at reducere klimabelastningen fra boligerne, og samtidig giver renoveringerne boligejere en lavere varmeregning. Tilskuddet gør det billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger, selv om tilskudssatserne nu er blevet reduceret. Tilskuddet er skattefrit for private boligejere.

Hvis din virksomhed ønsker at komme i betragtning til at udføre installation af varmepumper, er det vigtigt at vide, at der i Bygningspuljen fremover er krav om, at virksomheden er godkendt under Energistyrelsens VE-godkendelsesordning.

Læs mere om VE-godkendelse her

Værd at vide

 • Boligen skal være energimærket og have et energimærke E, F eller G for at søge tilskud til forbedringer af husets isoleringstilstand, nye vinduer mv (klimaskærmsforbedringer). Energimærket må ikke være ældre end 1. oktober 2012. Det koster normalt mellem 6.000 og 7.000 at få lavet en energimærkning af en bolig. Boligejeren skal selv betale for at få udført en energimærkning og huske at søge om tilskud til energimærkningen, når ansøgningen om tilskud til energiforbedringer sendes afsted. Boligejeren kan få refunderet op til 3.000 kr. af omkostningen til energimærkning. OBS: kravet om energimærkning gælder ikke ved udskiftning af varmepumpe. 

 • Der beregnes faste tilskudssatser til de tilskudsberettigede indsatser på baggrund af estimerede markedspriser. Tilskudssatserne sættes afhængigt af størrelse og typen af energiforbedring f.eks. af hvor mange m² væg, der skal efterisoleres. Tilskudssatserne vil formentlig blive justeret med mellemrum, når bekendtgørelsen for ordningen revideres. Der afsat i alt 675 mio. kr. for 2021. I de kommende år frem til 2026 være 200-400 mio. kr. i puljen. Når pengene i en ansøgningsrundepuljen er opbrugt, må boligejeren vente med at søge tilskud til næste ansøgningsrunde.

 • Det er en betingelse, at arbejdet med renoveringerne ikke påbegyndes før der er givet tilsagn om tilskud. Det betyder, at der ikke må være indgået aftale med en udførende virksomhed inden der foreligger et tilsagn. Boligejeren må gerne have indhentet tilbud fra virksomhederne. Efter tilsagnet er givet, har man to år til at gennemføre projektet.

 • For anlæg etableret fra og med 1. april 2021 er der krav om, at udskiftningen af varmepumper udføres af en VE-godkendt virksomhed for, at der kan gives tilskud til arbejdet. 

 

Sparenergis tilskudsberegner

 

Oversigt over tilskudsmuligheder

Isolering af klimaskærm

Skift af varmekilde

Optimering af boligens drift

Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur.

Konvertering til luft-til-væske varmepumpe (også i kombination med ventilationsanlæg)

Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler.

Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

Konvertering til jord-til-væske varmepumpe.

Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.

Isolering af terrændæk.

Store varmepumper (f.eks. i boligforeninger)

Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg, også ved skift til fjernvarme.

Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

 

 

Udskiftning af facadevinduer.

 

 

Udskiftning af ovenlysvinduer.

 

 

Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

 

 

Læs faktaark om Bygningspuljen fra Energistyrelsen her

Ny bekendtgørelse for Bygningspuljen er endnu ikke offentliggjort.

Andre tilskudsordninger

Ud over Bygningspuljen er der også lavet en såkaldt Skrotningsordning, som giver tilskud til virksomheder, der tilbyder varmepumper på abonnement. Som leverandør af varmepumper på abonnement, kan man derfor søge om tilskud til etableringen af varmepumpen.

Læs mere om Skrotningsordningen her

Derudover er Erhvervspuljen også blevet etableret. Erhvervspuljen er en tilskudsordning til energieffektivisering og konvertering til varmepumper i erhvervsvirksomheder.

Læs mere om Erhvervspuljen her

Henrik Teglgaard Lund

Henrik Teglgaard Lund

Chefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0224
 • Mobil +45 5184 1332
 • E-mail helu@di.dk

Relateret indhold