DI Byggeri

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier, herunder også ombygninger og renoveringsarbejder.

Kvalitetssikring generelt

Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier, herunder også ombygninger og renoveringsarbejder.

Mange andre bygherrer stiller krav til kvalitetssikring af deres byggeri i udbudsmateriale. Krav som er lavet udfra grundlaget i den gældende bekendtgørelse.

Kvalitetssikringen af et byggearbejde bør som minimum indeholde:

  • Basisinformationer om byggesagen
  • Redegørelse for entreprisens organisering
  • Fortegnelse over gældende projekt-materiale
  • Resultat af proces-granskning og projekt-gennemgangsmøder
  • Redegørelse for hvordan kvalitetssikringen gennemføres
  • Kontrolplan
  • Modtagekontrolskemaer og evt. fotodokumentation
  • Slutkontrolskemaer (evt.)
  • Dagbogsoptegnelser
  • Afvigerrapporter

Kvalitetshåndbogen skal være tilgængelig for byggeprojektets parter.

Der findes en lang række applikationer til kvalitetssikring. Mange af DI Byggeris medlemmer har udtrykt, at kvalitetssikring bliver lettere ved brug af disse værktøjer, og at værktøjerne reducerer den tid, som virksomheden bruger på kvalitetssikring. Tal eventuelt med din IT-leverandør om dette.

Download DI Byggeris oplæg til kvalitetssikring af ikke bærende konstruktioner

Ikke bærende konstruktioner - træ Ikke bærende konstruktioner - mur

Download oplæg til kvalitetssikringshåndbøger

Kvalitetssikringsmateriale gulvlægger Kvalitetsstyringshåndbog Maler

Vejledninger

Oplæg til kvalitetsdokumentation vedr. brandsikringstiltag

Hent dokument

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold