DI Byggeri

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier, herunder også ombygninger og renoveringsarbejder.

Kvalitetssikring er også et værktøj for dig som entreprenør.

På denne side finder du værktøjer til kvalitetssikring som du kan benytte til at dokumentere, at dit arbejdet er udført i overensstemmelse med de bygningsreglementets krav til kvalitetssikring af bærende konstruktioner

Kvalitetssikring af bærende konstruktioner

'Dansk Byggeri' har med støtte fra GI udviklet en model til kvalitetssikring af bærende konstruktioner. Baggrunden for arbejdet er nye regler på området som følge af bygningsreglementets ændrede tilgang til teknisk byggesagsbehandling.  Modellen følger DS 1140, En 1990 DK/NA og SBI 271 og søger i høj grad at benytte de samme termer og begreber som disse dokumenter benytter.

Modellen indeholder en KS-håndbog med tilhørende bilag samt kontrolskemaer for de mest benyttede bærende konstruktioner inden for faggrupperne træ og mur. Dokumenterne er udviklet i samarbejde med arbejdsgrupper nedsat af træ- og murersektionens tekniske udvalg.

Kvalitetssikring generelt

Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier, herunder også ombygninger og renoveringsarbejder.

Mange andre bygherrer stiller krav til kvalitetssikring af deres byggeri i udbudsmateriale. Krav som er lavet udefra grundlaget i den gældende bekendtgørelse.

Kvalitetssikringen af et byggearbejde bør som minimum indeholde:

  • Basisinformationer om byggesagen
  • Redegørelse for entreprisens organisering
  • Fortegnelse over gældende projekt-materiale
  • Resultat af proces-granskning og projekt-gennemgangsmøder
  • Redegørelse for hvordan kvalitetssikringen gennemføres
  • Kontrolplan
  • Modtagekontrolskemaer og evt. fotodokumentation
  • Slutkontrolskemaer (evt.)
  • Dagbogsoptegnelser
  • Afvigerrapporter

Kvalitetshåndbogen skal være tilgængelig for byggeprojektets parter.

Der findes en lang række applikationer til kvalitetssikring. Mange af DI Byggeris medlemmer har udtrykt, at kvalitetssikring bliver lettere ved brug af disse værktøjer, og at værktøjerne reducerer den tid, som virksomheden bruger på kvalitetssikring. DI Byggeris koncept for kvalitetssikring af bærende konstruktioner kan integreres i de fleste af alle disse værktøjer. Tal eventuelt med din IT-leverandør om dette.

Webinar: Ny standard om udførelseskontrol af bærende konstruktioner

Se webinar

Download DI Byggeris oplæg til kvalitetssikring af ikke bærende konstruktioner

Ikke bærende konstruktioner - træ Ikke bærende konstruktioner - mur

Download DI Byggeris oplæg til kvalitetsdokumentation vedrørende brandsikringstiltag

Hent KS brand her

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold