DI Byggeri

Indekstal

Se de nyeste indekstal, som man bruger til indeksregulering her. Der er tal for byggeomkostningsindeks for boliger og for omkostningsindeks for anlæg.


Brug indeksberegneren

Med DI Byggeris indeksberegner, kan du nemt beregne den indeksregulering af entreprisesummen, som du er berettiget til i henhold til pris- og tidscirkulæret.

Gå til indeksberegneren

Hvilke omkostningsindeks?

Danmarks Statistik opdaterer hvert kvartal deres omkostningsindeks, som er de tal, der bruges i indeksberegneren. Det tager i omegnen af et halvt år for Danmarks Statistik, at indhente og opdatere tallene.

Der findes fire overordnede omkostningsindeks, og de nyeste indekstal kan ses her:

Byggeomkostninger for enfamiliehuse

Byggeomkostninger for boliger

Byggeomkostninger for etageboliger

Omkostningsindeks for anlæg

Hvornår kommer der nye tal?

Der kommer nye tal én gang i kvartalet. Den næste offentliggørelse fra Danmarks Statistik er planlagt til følgende datoer

  • Den 9. september 2024 kommer tal for omkostningsindeks for anlæg for 2. kvartal 2024.
  • Den 9. september 2024 kommer tal for byggeomkostningsindeks for boliger, etageboliger og enfamiliehuse for 2. kvartal 2024.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold