DI Byggeri

Elektronisk oversigt over ansatte på norske byggepladser

Fra 1. juli 2017 gælder der i Norge krav om elektronisk oversigt over alle arbejdstagere på bygge- og anlægspladser. Læs mere om formålet og sanktionerne.

Kravet om den nye elektroniske oversigt over alle ansatte på byggepladsen er skrevet ind i den såkaldte bygherreforskrift.

Bedre sikkerhed og mindre sort arbejde

Der er to formål med, at oversigten skal føres elektronisk:

  • Ønsket om en endnu bedre koordinering af sikkerhed, helse og arbejdsmiljø (SHA) på byggepladserne. Tidligere skulle oversigterne føres manuelt, og de var ofte ulæselige.
  • Ændringen er endnu et led i den norske regerings strategi mod arbejdslivskriminalitet, der skal komme sort og illegalt arbejde til livs.

Sanktioner

Når Arbejdstilsynet kontrollerer på byggepladsen, og den elektroniske oversigt ikke er oprettet eller korrekt opdateret, vil bygherren og virksomhederne i første omgang få pålæg om at bringe forholdet i orden. Hvis dette ikke sker, har Arbejdstilsynet mulighed for at standse arbejdet. I særligt grove tilfælde kan de lave politianmeldelse og udstede bøde på flere hundrede tusinde norske kroner.

Signalet er, at det ikke skal kunne betale sig at omgå reglerne.

Læs mere

Læs Arbeidstilsynets faktaside om elektroniske oversigtslister på byggepladsen

Få overblik over alle pligter for byggevirksomheder i Norge i Norgesvejledningen

Anita Kurowska Larsen

Anita Kurowska Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0294
  • Mobil +45 2381 2105
  • E-mail anl@di.dk

Relateret indhold