DI Byggeri

I Sverige gælder svensk overenskomst

Sverige genindførte fra 1. juni 2017 fagforeningers ret til at konflikte sig til en tiltrædelses-overenskomst. Læs her, hvad det betyder af ekstra administration og lønomkostninger for dig, der vil bygge i Sverige.

Danske overenskomster gælder kun til grænsen. Derfor må du sætte dig ind i de svenske regler, hvis du ønsker at udføre byggeopgaver i Sverige.

Indtil nu har der været en vis beskyttelse mod kampskridt fra svenske fagforeninger, der ønskede at få virksomheden ind under en svensk tiltrædelsesoverenskomst: Så længe den udenlandske virksomhed - i dialog med fagforeningen - kunne dokumentere mindst lige så gode ansættelsesvilkår for sine udsendte medarbejdere. Det blev kaldt Lex Laval.

Beskyttelse mod ekstra lønomkostninger

For danske byggevirksomheder betød Lex Laval-undtagelsen også, at de kunne slippe for ekstra lønomkostninger og administration, som en svensk tiltrædelsesoverenskomst ville påføre dem igennem tvungen svensk arbejdsmarkedsforsikring og -pension (såkaldt FORA).

Svensk overenskomst, men med klare minimumskrav

En ny lov i Sverige, der gælder fra 1. juni 2017, afskaffede denne beskyttelse. Fagforeningen kan nu kræve svensk kollektiv aftale uanset, hvad medarbejderne har af arbejdsvilkår med hjemmefra.

Ændringen betyder dog ikke, at fagforeningen kan kræve fuldstændig lige løn- og ansættelsesvilkår for svenske og udenlandske virksomheder. For på grund af EU-reglerne må der kun stilles krav til minimumsbetingelser. Fagforeningen skal oplyse disse til det svenske Arbetsmiljøverket, der er den svenske myndighed, der tager sig af udstationeringsregler og -spørgsmål.

På bygge- og anlægsområdet hedder fagforeningen Byggnads, mens det på vej- og baneområdet er SEKO.

 

Download svensk overenskomst for udstationerede medarbejdere i byggeri og anlæg

Link til Byggnads

Link til SEKO

Link til Arbetsmiloeverkets webside om udstationering

Læs mere om regler for byggevirksomheder i Sverige

Anita Kurowska Larsen

Anita Kurowska Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0294
  • Mobil +45 2381 2105
  • E-mail anl@di.dk

Relateret indhold