Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Regler i Tyskland

Tyskland er Danmarks vigtigste eksportmarked, også når det gælder eksport af byggevarer og -tjenester. Men reglerne er ikke nemme at overskue - bliv klogere her.

Tysklandsvejledning for byggevirksomheder

Vejledningen er til dig, der er håndværker eller entreprenør og vil udføre byggeopgaver i Tyskland. Brug tidslinjen, der viser, hvad du skal huske og i hvilken rækkefølge, så du får styr på regler og procedurer.

Det kan godt virke overvældende første gang, man skal udføre en byggeopgave i Tyskland, men hvis man ikke har sine anmeldelser og attester i orden, risikerer man store bøder, helt op til 500.000 euro.

Derfor har Dansk Byggeri, Nielsen Wiebe og Partner samt Rechtsanwalt Ingo Schulze udarbejdet en vejledning, der skal hjælpe håndværkeren og entreprenøren, der vil udføre byggearbejder i Tyskland – primært uden fast driftssted – med at undgå de værste faldgruber.

Lavpraktisk hjælp

Der er en del forskellige administrative procedurer at holde styr på. Derfor er vejledningen forsynet med en tidslinje, der viser, hvad man skal huske - inden man går i gang, under byggeriet og efter projektets afslutning.

Ud over selve vejledningen med beskrivelsen af reglerne er der et bilagshæfte med de fornødne tyske blanketter, som man kan kigge i samtidig med at man læser vejledningen.

Vejledningen behandler bl.a. følgende emner:

 • Entrepriseskat på 15% af ordrens bruttobeløb - og hvordan man undgår den
 • Lovpligtige anmeldelser af virksomheden og medarbejdere
 • Minimumsvilkår ved udsendelse af medarbejdere
 • Skat og moms
 • Arbejdsmiljø og entrepriseret
 • Kædeansvar og betalingssikring.

Pris

Medlemmer af DI Byggeri kan få vejledningen gratis. 
Medlemmer af DI kan købe vejledningen for 1.500 kr. ekskl. moms
Ikke medlemmer kan købe vejledningen for 3.000 kr. ekskl. moms.

Se indholdsfortegnelse for Tysklandsvejledning

imagevdu0ej.png

Vejledninger

Bestil Tysklandsvejledning

Bestil

Arbejdsudleje i Tyskland kræver en særlig licens

Vi kender det ikke fra Danmark, men i Tyskland kræver arbejdsudleje en særlig licens. For byggeriet gælder der særlige begrænsninger, selv ved udleje inden for samme koncern. Krav til dokumentation er skrappe - både ved ansøgning og kontroller. Og sanktionerne ved overtrædelse er alvorlige. Bestil Dansk Byggeris minivejledning og bliv klogere på reglerne.

Bestil minivejledningen om tyske arbejdsudlejeregler (husk at angive medlemsnummer eller CVR-nummer) 

Læs om tysk vejskat for lastbiler i byggeriet

Hvis din lastbil vejer 7,5 ton eller mere, skal du betale den tyske vejafgift, LKW-Maut, på alle tyske motorveje og landeveje. 

Ordningen med den tyske vejafgift, LKW-Maut, har kørt siden 1. januar 2005, og i starten var kun tunge lastbiler på motorveje omfattet.

Maut-ordningen er efterfølgende udvidet:

 • fra oktober 2015 er vægtgrænsen sat ned til lastbiler fra og med 7,5 tons (tidligere var det 12 tons)
 • fra juli 2018 er alle tyske landevejsstrækninger omfattet
 • fra 1. januar 2019 stiger taksterne, og det bliver især dyrere for tunge og støjende lastbiler. Derimod er elbiler fritaget for afgiften. Naturgasdrevne lastbiler er ligeledes fritaget – i første omgang frem til og med 2020.

Vigtigt at vide

Gebyrets størrelse afhænger af bilens skadestof-udledning, antallet aksler, støjbelastningen og den øgede slitage på vejene fra lastbiler på 7,5 ton og derover. Samt længden på ruten på gebyrbelagte veje.

 • Har lastbilen en samlet vægt på under 7,5 tons, skal du ikke foretage dig noget.
 • Vejer lastbilen med evt. hænger 7,5 tons eller mere, skal du som udgangspunkt betale Maut. Det gælder også lastbiler, der udelukkende bruges til transport af byggeudstyr til og fra byggepladsen
 • Undtaget er bl.a. køretøjer, der udelukkende anvendes til vejvedligeholdelse, vejrenhold og vinterservice.

På Toll Collects hjemmeside findes alle vigtige informationer, også på dansk, og til de tyske formularer er der lavet danske vejledninger.

Link til Toll Collects hjemmeside 

Få rabat på inkasso i Tyskland

Det dansk-tyske advokatfirma Beck Rechtswälte har udarbejdet et særligt tilbud til danske virksomheder, som søger at inddrive tilgodehavender i Tyskland. 

Tilbuddet gør det let for din virksomhed at få overblik over, hvad der kan gøres i en inkassosag - og hvad det koster. Du vil dermed på forhånd bedre kunne overskue de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af en fordring. Og det bliver lettere at tage stilling til, om den tyske skyldner overhovedet er i stand til at betale det skyldige beløb.

Læs mere om fremgangsmåden og priserne i brochuren:

"Inkasso i Tyskland - en effektiv pakkeløsning"

Kontaktperson hos Beck Rechtsanwälte er:
Michael Haas
Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
E-mail: mh@becklaw.de
Telefonnummer: +49-40-3010070blobid0.png

Særligt tilbud for medlemmer i DI Byggeri

Prisen for at få udsendt et inkassobrev ligger fast på EUR 250,00 + moms uafhængigt af kravets størrelse.

Kom med i Tysklandsgruppen

Tysklandsgruppen er en gratis mailservice kun for medlemmer. Vil du automatisk få en mail, når der sker lovændringer i Tyskland, der berører byggebranchen, når en bygherre søger danske entreprenører, eller når der finder sted et relevant arrangement?
Tilmeld dig hos Anita Kurowska Larsen på tlf. 72 16 02 94 eller anl@di.dk

Anita Kurowska Larsen

Anita Kurowska Larsen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0294
 • Mobil +45 2381 2105
 • E-mail anl@di.dk