DI Byggeri

Skat, moms og social sikring

Det skal du altid undersøge, når du som virksomhed påtager dig at løse byggeopgaver i udlandet.

Moms ved entrepriser

Når du handler på tværs af grænserne, skal du altid undersøge, hvordan din vare eller tjenesteydelse skal momsbehandles.

EU-moms ved byggeydelser

Selv om EU-moms har været en realitet i mange år, giver det stadig en stor usikkerhed:

 • Nogle byggevirksomheder, der skal arbejde i udlandet for første gang, tror, at der slet ikke skal moms på, fordi ydelsen leveres til et andet EU-land.
 • Andre virksomheder tror, at det må være dansk moms, der skal på fakturaen, fordi kunden er en dansk virksomhed.

... begge dele er forkert.

Minivejledning om EU-byggemoms

DI Byggeri har udarbejdet en minivejledning om EU-moms ved byggeydelser, der giver svar på følgende spørgsmål:

 • Hvornår skal der moms på fakturaen, og hvornår ikke?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg bruger underentreprenører?
 • Hvordan håndterer jeg materialer, som jeg medbringer fra Danmark - eller har købt i det land, hvor min byggeopgave er?

Pris

Landevejledningen er omfattet af DI’s abonnement på Landevejledninger. Se priser og vilkår her.

Bestil EU-momsvejledningen her

Moms uden for EU

Gælder det eksport af varer til Norge, som ligger uden for EU, eller til for eksempel Grønland og Færøerne, vil reglerne være anderledes, og de bestemmes af de enkelte lande selv.

For yderligere information kontakt  Anita Kurowska Larsen på tlf. 72 16 02 94 eller anl@di.dk.

Undgå toldbøvl med ATA Carnet

Du kan spare tid og penge, hvis du skal have den samme vare frem og tilbage over grænsen til Norge, Island, Schweiz, eller et andet land uden for EU. Det gør du med et ATA Carnet.

Som medlem i DI Byggeri får du 50% rabat på ATA Carneter i DI's certifikatservice.

Læs mere om ATA Carnet her

Skat ved entrepriser i udlandet

Skal din virksomhed til at arbejde i udlandet, opstår der typisk en række spørgsmål for både medarbejdere og virksomheden.

Skattepligt i udlandet?

Skatteregler er forskellige fra land til land, selv inden for EU. Nogle lande laver særlige aftaler for at undgå, at virksomheder og borgere betaler dobbelt skat. For eksempel den dansk-tyske dobbeltbeskatningsaftale og den nordiske skatteaftale.

Her et par tommelfingerregler særligt for byggebranchen:

 • Virksomheder: skattepligt efter 12 måneder (såkaldt "fast driftssted")
 • Medarbejdere: skattepligt efter 183 opholdsdage (OBS, der kan være forskel på entreprise og arbejdsudleje).

Pas på gråzoner og undtagelser - søg individuel rådgivning.

Norge, Sverige og Tyskland samt Færøerne og Grønland

DI Byggeri laver særlige landevejledninger, hvor reglerne og fremgangsmåderne beskrives.

Link til DI Byggeris landevejledninger

Skattefrie godtgørelse (diæter)

Som arbejdsgiver kan du aftale med dine medarbejdere at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder, når du udsender dem til ind- og udland.

Satserne gælder så længe, den udsendte medarbejder er skattepligtig i Danmark. Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit efter standardsatser.

Du kan se de gældende satser på SKATs webside om rejsegodtgørelse

Særligt fradrag for eksportmedarbejdere

Eksportmedarbejdere, som arbejder i udlandet sammenhængende i mere end 2 måneder (eller mindst 100 døgn sammenlagt) inden for et indkomstår, kan få et særligt eksportfradrag på:

 • 55 kr. pr. påbegyndt døgn for arbejde i Vesteuropa (dvs. Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island)
 • 140 kr. uden for Vesteuropa.

SKATs hjemmeside om eksportfradrag

Moms ved entrepriser

Når du handler på tværs af grænserne, skal du altid undersøge, hvordan din vare eller tjenesteydelse skal momsbehandles.

EU-moms ved byggeydelser

Selv om EU-moms har været en realitet i mange år, giver det stadig en stor usikkerhed:

 • Nogle byggevirksomheder, der skal arbejde i udlandet for første gang, tror, at der slet ikke skal moms på, fordi ydelsen leveres til et andet EU-land.
 • Andre virksomheder tror, at det må være dansk moms, der skal på fakturaen, fordi kunden er en dansk virksomhed.

... begge dele er forkert.

Minivejledning om EU-byggemoms

DI Byggeri har udarbejdet en minivejledning om EU-moms ved byggeydelser, der giver svar på følgende spørgsmål:

 • Hvornår skal der moms på fakturaen, og hvornår ikke?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg bruger underentreprenører?
 • Hvordan håndterer jeg materialer, som jeg medbringer fra Danmark - eller har købt i det land, hvor min byggeopgave er?

Vejledningen er gratis og kun for medlemmer.

Download EU-momsvejledningen her

Moms uden for EU

Gælder det eksport af varer til Norge, som ligger uden for EU, eller til for eksempel Grønland og Færøerne, vil reglerne være anderledes, og de bestemmes af de enkelte lande selv.

For yderligere information kontakt Anita Kurowska Larsen på tlf. 72 16 02 94 eller anl@di.dk.

Undgå toldbøvl med ATA Carnet

Du kan spare tid og penge, hvis du skal have den samme vare frem og tilbage over grænsen til Norge, Island, Schweiz, eller et andet land uden for EU. Det gør du med et ATA Carnet.

Som medlem i DI Byggeri får du 50% rabat på ATA Carneter i DI's certifikatservice.

Læs mere om ATA Carnet her

Social sikring og A1

Når du skal udsendes til arbejde i et andet EU-land eller f.eks. Norge og Island, kan det være, at du skal bruge en blanket A1. Den beviser, at du er socialt sikret i Danmark under udsendelsen.

Hvad menes der med social sikring?

Den sociale sikring dækker følgende områder i Danmark:

 • sygesikring
 • dagpenge ved sygdom
 • dagpenge ved barsel og adoption
 • arbejdsløshedsforsikring (frivillig, via A-kasse)
 • folke- og førtidspension
 • tjenestemandspensioner
 • ATP Livslang Pension 
 • børne- og ungeydelsen og børnetilskud
 • arbejdsskadeforsikring (bestående af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og erhvervsskadeforsikringen)
 • efterløn.

Læs mere om social sikring og udstationering

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold