DI Byggeri

Kort om den nye ferielov

Bliv klogere på den nye ferielov

Ferie- og optjeningsåret: 

Ferien optjenes og afvikles på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august (ferie- og optjeningsåret). Det betyder f.eks., at den ferie, der optjenes i februar måned, allerede kan afholdes i marts måned samme år. 

Afviklingsperioden: 

Som noget nyt er afviklingsperioden forlænget med 4 måneder, således at der er mulighed for afvikle den optjente ferie i en periode på 16 måneder fra 1. september til 31. december i det efterfølgende kalenderår (ferieafholdelsesperioden). Det giver en øget fleksibilitet til at afholde ferien. 

Lærlinges ferierettigheder: 

Lærlinge har som hidtil særlige ferierettigheder. Lærlinge har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter ansættelsesforholdet er begyndt. Virksomheden skal betale løn under ferien i det omfang, lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Hvis lærlingen begynder læreforholdet i perioden fra 2. september – 31. oktober, har lærlingen ret til 25 dages betalt ferie i dette ferieår. 

Hvis lærlingen begynder i perioden fra 1. november – 30. juni, har lærlingen ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie ved kollektiv lukning før hovedferieperiode. 

Hvis lærlingen begynder i perioden fra 1. juli til 31. august, har lærlingen ingen særlige ferierettigheder, men begynder som andre lønmodtagere med optjening og afvikling fra 1. september til 31. august (samtidighedsferie). 

Uændrede regler: 

Der optjenes som hidtil ret til 2,08 dages ferie pr. måned. Det betyder, at der i perioden fra 1. september til 31. august optjenes ret til 5 ugers ferie, der som nævnt ovenfor kan afvikles inden for en periode på 16 måneder. 

Betaling under ferien er enten feriegodtgørelse på 12½ % eller ferie med løn tillige med et ferietillæg på 1%. 

Afvikling af hovedferien skal som hidtil varsles med 3 måneder, ligesom restferien skal varsles med 1 måned. 

Feriekortet udgår/Indberetning til Feriepengeinfo:

Feriepenge skal fremover indberettes til Feriepengeinfo og Feriekortet er samtidig udgået.

Overgangsordningen:

Før den nye ferielov træder i kraft er der aftalt en overgangsordning, som løber fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold