DI Byggeri

Overenskomster og priskuranter

Her finder du DI Byggeris overenskomster, der regulerer reglerne om bl.a. løn, arbejdstid, opsigelse og sygdom. Find også lønoversigten og læs om den danske model.

Funktionæroverenskomster

Hvem gælder overenskomsterne for?

Overenskomsterne gælder for alle DI Byggeris medlemmer. Det betyder, at overenskomsterne skal overholdes over for alle medarbejdere, uanset om medarbejderen er medlem af en fagforening eller ej.

Det gælder dog ikke for HK overenskomsten, Formandsoverenskomsten og Lederaftalen.

HK overenskomsten gælder først, når 50% af medarbejderne i en del af virksomheden - f.eks. på kontoret - er medlem af HK, og HK overfor virksomheden begærer, at overenskomsten skal gælde. Har HK ikke begæret overenskomst, gælder reglerne i funktionærloven for disse medarbejdere.

Formandsoverenskomsten og Lederaftalen gælder kun de medarbejdere, der er medlem af henholdsvis Dansk Formands Forening og Ledernes Hovedorganisation.

Der gælder særlige regler for, hvornår funktionæroverenskomsterne er gældende.

Se reglerne her.

 

Hent overenskomsterne her

Formandsoverenskomsten
 
Lederaftalen DA / Ledernes Hovedorganisation 2007
 
HK Overenskomsten 2020
 
Teknikeroverenskomsten 2020

Priskuranter

Priskuranter

Her kan du finde priskuranter, som DI Byggeri har indgået med forbundene.

Priskuranter

Vejledende tider

Overenskomstfravigende aftaler

DI Byggeri og forbundene i BAT-kartellet har ved OK2014 aftalt som et forsøg, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen skal have mulighed for at lave lokale aftaler, der fraviger eller supplerer overenskomstens bestemmelser.

Læs mere om overenskomstfravigende aftaler.

OBS

Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler i byggeriets overenskomster. For information om de særlige forhold i byggebranchen kan du kontakte Personalejura Byggeri på tlf. 3377 3850 og juravagtenbyggeri@di.dk.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold