DI Byggeri

Overenskomstfravigende aftaler

Det kan f.eks. være en lokalaftale om andre arbejdstider end nævnt i overenskomsten, alternative samarbejdsformer, etablering af multisjak, aftaler om fælles lønformer mellem de forskellige faggrupper - mulighederne er uendelige.

Ofte knytter ønsket om fleksibilitet sig til overenskomsternes arbejdstidsbestemmelser.

Arbejdstidsreglerne kan engang imellem opleves som en begrænsning, ligesom det kan være vanskeligt at finde lige præcis den arbejdstidsmodel, som passer til den enkelte virksomhed. Arbejdstid er nemlig et aftaleanliggende, og det afgørende for, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges er, hvad der står i overenskomsten. Eller sagt med andre ord, der skal være hjemmel i overenskomsten til at tilrettelægge arbejdstiden på en bestemt måde.

Nuværende arbejdstidsbestemmelser 

Overenskomsterne indeholder allerede i dag muligheder for at fravige de traditionelle arbejdstider på 37 timer fordelt på ugens fem første dage, f.eks.

  • ugentlig arbejdstid med timeopsparing op til 46 timer om ugen
  • varierende ugentlig arbejdstid på op til 60 timer om ugen i f.eks. B&A-overenskomsten
  • fast overarbejde
  • forskudt arbejdstid
  • holddrift
  • weekendarbejde
  • deltid.

De fleste bestemmelser forudsætter dog, at der er enighed lokalt, men bestemmelserne forudsætter ikke nødvendigvis overenskomstparternes eller fagforeningernes godkendelse. F.eks. kan man på B&A-overenskomsten lokalt uden organisationernes godkendelse aftale op til 60 timer arbejde om ugen over 6 dage forudsat, at den ugentlige arbejdstid i gennemsnit over en forud fastlagt periode er 37 timer.

Eksempler på lokale overenskomstfravigende aftaler

Lokalaftalen skal af arbejdsgiver sendes til godkendelse hos DI Byggeri og af medarbejderne til godkendelse hos deres forbund, hvorefter parterne afventer svar. Det er aftalt, at forbundene skal se positivt på en lokalaftale, og at et eventuelt afslag på at godkende aftalen skal nærmere begrundes.

Brug muligheden

DI Byggeri opfordrer medlemsvirksomhederne til at gøre brug af overenskomsternes muligheder for at lave lokale aftaler.

Overenskomsternes bestemmelser må ikke opleves som begrænsende for den enkelte medlemsvirksomhed. Hvis der ikke lige er den arbejdsregel i overenskomsten, som man ønsker, kan man måske blive enige med medarbejderne om en anden model – og så skal organisationerne godkende aftalen. De ovennævnte eksempler er kun eksempler - mulighederne er uendelige, og kun fantasien sætter grænsen.

DI Byggeri hjælper gerne medlemsvirksomheder med at udforme en lokalaftale, hvis virksomheden er i tvivl om, hvordan en aftale kan se ud, eller hvordan den skal beskrive de ønsker, der er lokalt.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold