Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Udenlandsk arbejdskraft

Her kan du læse om udenlandske ansatte, udenlandske underentreprenører og udenlandske vikarer.

Viden om

Læs generelt om ansættelse af udenlandske medarbejdere her.

Vær opmærksom på at bestemmelserne i Industriens overenskomst ikke altid er identiske med bestemmelserne i byggeriets overenskomster. For information om de særlige forhold i byggebranchen, kontakt Personalejura Dansk Byggeri på tlf. 33 77 38 50.

Vær opmærksom på

Er din underentreprenør overenskomstdækket?

Udenlandske underentreprenører kender ikke altid den danske model, vores overenskomster og de danske fagforeningers adgang til at bruge faglige kampskridt for at få en ikke-overenskomstdækket virksomhed til at underskrive en overenskomst.

Jo kortere tid en virksomhed har været i Danmark, jo mindre sandsynligt er det, at den kender til den danske model. En tidlig dialog med en kommende underentreprenør om overenskomsterne, kan give underentreprenøren bedre muligheder for at forberede projektet i Danmark.

Er din underentreprenør ansat, vikar eller underentreprenør?

De fleste af byggeriets overenskomster indeholder bestemmelser om vikararbejde og om omgåelse af overenskomsten.

Hvis din virksomhed er overenskomstdækket og din underentreprenør ikke er overenskomstdækket, kan det i visse situationer medføre større ansvar/risiko for din virksomhed i forhold til virksomhedens overenskomstforpligtelser.

For mere information og rådgivning med udgangspunkt i din konkrete situation kontakt Personalejura Dansk Byggeri på tlf. 33 77 38 50.

Viden om

Tjekliste til udenlandske underentreprenører

Virk.dk hjælper udenlandske entreprenører, som skal udføre midlertidige opgaver i Danmark, med at få et overblik over reglerne i Danmark. Entreprenøren kan få stillet en skræddersyet tjekliste til rådighed ved at besvare nogle få spørgsmål.

Tjeklisten kan findes her.

Oversatte underentreprise-aftaler og standardaftalebetingelser

Oversatte aftaleskabeloner kan downloades her. Rul ned til overskrifterne ”AB 18/ABT 18 på engelsk” og ”AB 92 og ABT 93 på fremmedsprog”.

Vær opmærksom på

Er vikarbureauet overenskomstdækket?

Hvis din virksomhed (brugervirksomheden) er overenskomstdækket og indlejer mandskab fra et vikarbureau, som ikke er overenskomstdækket, vil der i de fleste af byggeriets overenskomster være udvidede forpligtelser og en øget risiko for din virksomhed.

Det er vigtigt, at vikarbureauet og brugervirksomheden gensidigt sikrer sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til overenskomsten og virksomhedens relevante lokalaftaler/kutymer. Derfor anbefaler vi, at I afklarer disse spørgsmål, inden et samarbejde indledes, da det kan være en pligt efter overenskomst.

For mere information og rådgivning med udgangspunkt i din konkrete situation kontakt Personalejura Dansk Byggeri på tlf. 33 77 38 50.

Skal din virksomhed betale arbejdsudlejeskat?

I visse situation skal den danske brugervirksomhed tilbageholde arbejdsudlejeskat af vikarens løn, når de indlejer vikarer fra udenlandske virksomheder. DI rådgiver ikke om skat. Vi anbefaler derfor at I søger yderligere rådgivning hos jeres revisor eller en skatterådgiver. I kan finde mere information om arbejdsudlejeskat på Skatteforvaltningens hjemmeside:

Viden om

Læs generelt om vikarer her.

Vær opmærksom på at bestemmelserne i Industriens overenskomst ikke altid er identiske med bestemmelserne i byggeriets overenskomster. For information om de særlige forhold i byggebranchen, kontakt Personalejura Dansk Byggeri på tlf. 33 77 38 50.

OBS

Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler i byggeriets overenskomster. For information om de særlige forhold i byggebranchen kan du kontakte Personalejura DI Byggeri på tlf. 33 77 38 50 og personalejura-db@di.dk.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold