DI Byggeri

Partnerskabsaftaler

DI Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for uddannelsesklausuler indgår partnerskabsaftaler. For med partnerskaber får vi fat i al byggeaktiviteten i kommunen.

Mere end 40 kommuner har  en partnerskabsaftale med DI Byggeri. Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og opfordrer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem DI Byggeri og kommunen – både skoleforvaltning, jobcenter og UU-vejledning og erhvervsskolen.

Bygge- og anlægsbranchen har brug for kvalificerede og dygtige medarbejdere nu og i fremtiden. Det er helt centralt, at byggebranchen er med til at løfte uddannelsesansvaret og er med til at uddanne fremtidens ledere og medarbejdere.

Når man påbegynder partnerskabet, er det vigtigt, at alle aktører mødes og aftaler, hvem der gør hvad, således forventningerne er afstemt.

Den Kommunale Unge Indsats

Folkeskolen og  Uddannelsesvejledning  har en bred kontaktflade og er derfor vigtige aktører i en partnerskabsaftale. 

På folkeskoleområdet er det opgaven at introducere bygge- og anlægsbranchen for folkeskoleeleverne for at skabe interesse for branchen – både for eux, eud og byggeriets videregående uddannelser som f.eks. ingeniør eller bygningskonstruktør. 

Erhvervsskolerne samarbejder også med folkeskolen og Den Kommunale Unge Indsats (KUI) om at tiltrække flere kvalificerede elever til en bygge- og anlægsuddannelse. Flere erhvervsskoler har allerede inviteret folkeskoleklasser på besøg, og både elever og skolelærere bliver klogere på erhvervsuddannelserne. Nogle erhvervsskoler har også lavet arrangementer, der er målrettet forældrene til elever, der går i folkeskolens ældste klasser og snart skal vælge en ungdomsuddannelse.

Elevprofiler i partnerskabskommuner

I kommuner, der har en partnerskabsaftale med DI Byggeri, udsendes mail og/eller brev til alle medlemsvirksomheder i kommunen med vedlagte elevprofiler. Her beskriver eleverne kort sig selv og de indsætter et foto. Virksomhederne har mulighed for at kontakte eleverne direkte med henblik på en samtale og eleverne opfordres til at tage ud og få en snak med virksomhederne.

Eleverne bliver matchet med virksomheder efter hvilket fag de uddanner sig til og hvilken kommune de bor i.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold