Kommunal erhvervsvenlighed

DI Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed giver et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne.