DI Dansk Byggeri

Vejbygningssektionen

Vejbygningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-, spuns- og vandbygningsarbejder og/eller aktiviteter, som har tilknytning hertil eller kan sammenlignes hermed.

Vejbygningssektionen har to regionale grupper. Det er Gruppen Vest for Storebælt og Gruppen Øst for Storebælt.

Herudover har Vejbygningssektionen to faglige arbejdsgrupper, som begge er landsdækkende. Den ene er Gruppen for Fundering og Vandbygning. Den anden er Gruppen for Jernbaneentreprenører.

Formål

Vejbygningssektionen har til formål at:

  • Fremme det kollegiale sammenhold,
  • Varetage medlemmernes fælles erhvervsfaglige interesser overfor myndigheder, institutioner, bygherrer og offentligheden,
  • Ajourføre medlemmernes faglige og teoretiske kunnen ved at holde konferencer og ekskursioner i såvel indland som udland,
  • Sikre og understøtte uddannelse for alle medarbejdere for løbende at højne det faglige niveau.

Årets aktiviteter omfatter for hele sektionen en ekskursion i sommerhalvåret til en destination her i landet eller i udlandet samt generalforsamling og medlemskonference i november.

Herudover holder de to regionale grupper og Gruppen for Fundering og Vandbygning mindst ét møde om året, som ofte indledes med et besøg på en byggeplads. Gruppen for Jernbaneentreprenører mødes 2 - 3 gange om året.

Sektionskontingent

Ved optagelse i sektionen betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr. eksklusiv moms. Kontingentet pr. medlemsvirksomhed er 4.500 kr. eksklusiv moms om året. I 2016 er satserne de samme som i 2015

Bestyrelse

Se Vejbygningssektionens bestyrelse

Vedtægter

Se Vejbygningssektionens vedtægter

Aktiviteter

Gruppemøder 2020
Gruppen Vest for Storebælt
Torsdag den 10. september 2020

Gruppen Øst for Storebælt
Onsdag den 2. september 2020

Ekskursion
Torsdag den 14. maj 2020

Generalforsamling
Fredag den 13. november 2020 på Hotel Koldingfjord