Arrangement

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i branchefælleskabet DI Dansk Byggeri, tirsdag den 31. august 2021 kl. 9.30. Generalforsamlingen holdes i Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København.

På grund af gældende Covid-19 restriktioner er der et begrænset antal pladser med mulighed for fysisk deltagelse, hvorfor der ligeledes vil være mulighed for virtuel deltagelse.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg
            a. Sammenlægningsgrundlag
            b. Kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Betinget valg af bestyrelse
7. Betinget fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Praktiske informationer

Bilag til dagsordenen under punkt 4, 5, 6 og 7 udsendes senest den 10. august 2021.

Der afholdes generalforsamling i DI Byg samtidig med generalforsamlingen i DI Dansk Byggeri. I forlængelse af generalforsamlingerne, og såfremt medlemmerne stemmer ja til en sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg, afholdes der et konstituerende bestyrelsesmøde. Straks herefter inviteres medlemskredsen til en sammenkomst, hvor DI Byggeris bestyrelse præsenteres.

Indkomne forslag og forslag til kandidater

Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Det vil sige senest mandag den 23. august 2021.
 
Forslag til kandidater til bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, ligeledes senest mandag den 23. august 2021.

Fuldmagter

Hvis du ikke ønsker, eller er forhindret i, at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Frist herfor er senest den 30. august kl. 12.00.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 24. august 2021.

Bestyrelsen for
DI Dansk Byggeri
Claus Bering
Formand