Arrangement

Efterisolering med fokus på småhuse, typehuse og enfamiliehuse

Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80.

Kurserne den 19. maj og 9. juni bliver afholdt som Teams møder

Indhold

På kurset vil du høre om efterisolering ved brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare.
 

Deltagerne indføres i:

 • Efterisolering af strøgulve
 • Fugtens betydning for trægulve
 • Udvendig efterisolering af ydervægge (hulmure, massive vægge og træskeletvægge)
 • Indvendig efterisolering af ydervægge (træskeletvægge)
 • Vinduesudskiftning, herunder evt. ny understøtning af toprem
 • Efterisolering af tage
 • Uudnyttet tagrum med gitterspær
 • Hanebåndsspær, herunder skunke, skråvægge og hanebåndsloft
 • Paralleltage, herunder flade tage

Målgruppe

Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner
Monica Kure Sørensen

Monica Kure Sørensen

Kursussekretær

 • Direkte +45 7216 0126
 • Mobil +45 5218 5917
 • E-mail moks@di.dk