Kursus

Grunduddannelse, DTVK TV-inspektionsoperatør - Online

Som uddannet TV-inspektionsoperatør under DTVK har du mulighed for at udføre TV-inspektion af kloakledninger for forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, institutioner, industrier og private ledningsejere.

Det kræver et ensartet og standardiseret kendskab til måden afvigelser i en kloakledning skal registreres og rapporteres på for at gennemføre faglig solid TV-inspektion. På grunduddannelsen får du indsigt i de værktøjer, der ligger til grund for udførelse og rapportering af en TV-inspektion af afløbsledninger samt i den kontrolordning, som efterfølgende sikrer en vedvarende høj kvalitet af dit arbejde.
På denne grunduddannelse får du dybdegående indsigt i at udføre TV-inspektion i afløbsledninger i Danmark. Vi tager dig igennem registrering af observationer, rapportering og dataaflevering samt tilhørende kontrolforhold med udgangspunkt i Fotomanualen fra DANVA og i de tekniske bestemmelser for DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Kurset er for alle, der udfører TV-inspektion for private og offentlige ledningsejere.
 
Som uddannet TV-inspektionsoperatør under DTVK har du mulighed for at udføre TV-inspektion af kloakledninger for forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, institutioner, industrier og private ledningsejere.
 
Kursets opbygning
Kurset afholdes af erfarne DTVK-konsulenter, som vil gennemgå, forklare og uddybe Fotomanualen og DTVK’s tekniske bestemmelser i detaljer. Du får mulighed for at afprøve værktøjerne i en række øvelser, og grunduddannelsen afsluttes med en praktisk prøve, hvorefter du kan erhverve certifikat som DTVK uddannet TV-operatør.
 
Kurset afholdes i foråret over 6 virtuelle sessioner og et fysisk heldagsseminar.
 
De virtuelle sessioner er planlagt til følgende dage:
 
Søndag den 11. april kl. 9-17 (Teams)
 • Generelt om Fotomanualen og DTVK’s TV-Håndbog
 • Renoverede ledninger
 • Fotomanualens rapporteringsskema (Hoved- og dokumentationsdata)
 
Tirsdag den 13. april kl. 16-19.30 (Teams)
 • Fotomanualens rapporteringsskema (Stationeringsdata)
 • Gennemgang af observation for vandforekomst (VA)
 • Gennemgang af de fysiske observationer (RB, OB)
 
Onsdag den 14. april kl. 16-19.30 (Teams)
 • Gennemgang af de fysiske observationer (PF, DE, FS, IS)
 • Fælles rapporteringsøvelse
 
Tirsdag den 20. april kl. 16-19.30 (Teams)
 • Gennemgang af driftsobservationerne (RØ, IN, AF, BE, FO)
 • Fælles rapporteringsøvelse
 
Onsdag den 21. april kl. 16-19.30 (Teams)
 • Gennemgang af observationer for specielle konstruktioner (GR, PH, PB, OS, OP, OK)
 • Fælles rapporteringsøvelse
 
Søndag den 25. april kl. 9-16 (Teams)
 • Gennemgang af sikkerhedsmæssige forhold ved TV-inspektion
 • Digitale værktøjer (DanDas og Fysisk Indeks)
 • Ledningsregistrering og renovering
 • Filmøvelser (RB, FS, PH og OK)
Der vil sideløbende med de virtuelle sessioner være hjemmeopgaver.
 
Et fysisk heldagsseminar vil blive afholdt:
 
Tirsdag den 4. maj kl. 9-16 (Fysisk fremmøde på Severin Kursuscenter)
 • Opsamling på udvalgte observationer
 • Teoretisk prøve
Der vil efterfølgende skulle aflægges en praktisk prøve.
 
Forudsætninger
Deltagelse i kurset forudsætter at deltageren har Excel samt Teams installeret på sin PC samt har et grundlæggende kendskab hertil, herunder læse og udfylde en Excel fil.
 
Deltagelse i kurset forudsætter at deltageren enten:
 • Har mindst 3 måneders erfaring under tilsyn af en certificeret TV-operatør i et DTVK-medlemsfirma eller
 • Har udført TV-inspektion i mindst 1 år i et kommende medlemsfirma uden certificerede TV-operatører
Såfremt deltageren ikke opfylder et af ovenstående to krav, vil deltageren blive hjemsendt fra kurset mod fuld betaling.
 
Målgruppe
Kurset er målrettet ansatte i kloakbranchen, der ønsker at TV-inspicere afløbsledninger under løbende kontrol af DTVK. Det er en forudsætning for tilmelding til denne grunduddannelse, at dit firma er medlem af DTVK.
 
Cerificering
Efter kurset kan du TV-inspicere afløbsledninger for de kundegrupper, der kræver uvildig kontrol af dit arbejde via en kontrolordning som DTVK. Du kan til enhver tid dokumentere det via dit opnåede certifikat.
 
Pris
Deltagelse i TV-operatøruddannelsen inkl. certifikatprøve i ”marken” (praktisk prøve) afregnes med 12.500,00 kr. pr. elev.
 

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0126
 • Mobil +45 5218 5917
 • E-mail moks@di.dk

Trine de Fine Skibsted

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0194
 • Mobil +45 2191 0907
 • E-mail tdfs@di.dk