online Kursus

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer (Netbaseret)

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i både projekterings- og udførelsesfasen og lær, hvordan koordinatoren kan arbejde med arbejdsmiljøet på byggepladsen med denne netbaseret uddannelse.

Dette er DI Dansk Byggeris netbaserede forløb af Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Første dag er med fysisk tilstedeværelse, resten foregår online. Uddannelsen har samme faglige indhold og lever op til samme lovmæssige krav.

Indhold

I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan I kan arbejde effektivt og systematisk med forbedringer af arbejdsmiljøet gennem:

 • Analyser og risikovurdering
 • Forebyggelse
 • Arbejdsmiljøgranskning
 • Afgrænsning og koordinering
 • Plan for sikkerhed og sundhed - PSS
 • Sikkerhedsrunderinger og mønsterarbejdspladskonceptet
 • Ledelse af bygherrens arbejdsmiljøarbejde
 • Samarbejde og trivsel i byggeprocessen

Forventet udbytte

Du får opfyldt de lovmæssige krav til bygherrens koordinator, der gør dig i stand til på vegne af bygherren at lede arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.

Målgruppe

Uddannelsen er primært henvendt til bygherrer, rådgivere, arkitekter, entrepriseledere, projektledere og andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal varetage arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen.

Online undervisning

Dette forløb foregår primært online via Microsoft Teams.

Faglig ansvarlig

Erik Vestergård

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 6115 4846
 • Direkte: +45 7216 0274
 • E-mail: erve@di.dk
Bettina Ougaard

Bettina Ougaard

Kursussekretær

 • Direkte +45 7216 0259
 • Mobil +45 5218 5903
 • E-mail beto@di.dk