Kursus

Efteruddannelse 2021 for DTVK operatører

På årets efteruddannelsesdag får du i 2021 mulighed for at blive opdateret i forhold til nogle af de problemstillinger, som DTVK’s tekniske konsulenter har oplevet i løbet af det forgangne år.

I år vil der være særligt fokus på DTVK’s nye kontrolkrav vedrørende udvekslingsfilernes xml-format samt på de kommende ændringer af inspektionsgrundlaget, som følger af, at DANVA frigiver en ny udgave af Fotomanualen i starten af 2021.
 
Der vil desuden være fokus på udfordringer i udvalgte observationer, som de tekniske konsulenter har modtaget og behandlet i forbindelse med det seneste års kontrolarbejde.
 
Efteruddannelsesdagen er et obligatorisk tilbud, som TV-operatører, der kontrolleres gennem DTVK, skal deltage i mindst hvert 5. år. En hyppigere deltagelse kan varmt an-befales, hvorfor tilmelding til Efteruddannelsesdagen 2021 er åben for alle TV-operatører, der er medlem af DTVK.
 
Som et specielt tilbud i år vil Efteruddannelsesdagen 2021 foregå en fredag, så der er bedre tid til socialt samvær med andre TV-operatører. Et ønske, vi ved, mange TV-operatører har givet udtryk for de eneste år. Som et supplement til Efteruddannelsesda-gen tilbydes derfor denne gang mulighed for deltagelse i en middag fredag aften og over-natning til dagen efter.
 
Pris
Deltagelse i dagsprogram (kl. 8.30-16): 1.300 kr.
Deltagelse i dagsprogram og middag inkl. drikkevarer til middagen: 2.000 kr.
Deltagelse i dagsprogram, middag og aftenhygge inkl. drikkevarer samt overnatning: 3.000 kr.
 

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0126
  • Mobil +45 5218 5917
  • E-mail moks@di.dk

Trine de Fine Skibsted

Underviser

  • Direkte +45 7216 0194
  • Mobil +45 2191 0907
  • E-mail tdfs@di.dk