Kursus

Grundkursus i ledelse 2

Skab resultater gennem gode relationer på byggepladsen. Byg videre på dine ledelseskompetencer på dette intensive kursus, hvor du lærer om samarbejde, kultur og fremdrift i teams.

Indhold

På dette kursus har vi særligt fokus på dig og din rolle og adfærd som leder, og hvordan du skaber bedre resultater gennem dine kolleger og/eller samarbejdspartnere.

I løbet af kursets tre dage kommer du bl.a. til at lære om:Situationsbestemt ledelseHvordan du skaber fremdrift i dit teamKultur i teamsFang energien og skab arbejdsglædeSamarbejde og de fem dysfunktioner i et teamCoaching som ledelsesværktøj
Som en del af kurset får du lavet din personlige DiSC-ledelsesprofil, som hjælper dig til at forstå dig selv som person og dine styrker og udfordringer.'

Undervisningsform

Kurset er procesorienteret og baseret på en høj deltageraktivitet. Vi inddrager løbende deltagernes erfaringer og oplevelser i undervisningen. Der veksles mellem indlæg, øvelser, træning, refleksion og dialog.

Kurset er med overnatning og fuld forplejning.

Forventet udbytte

Du får udbygget din viden og forståelse for dig selv som person, og du lærer, hvilke styrker og udfordringer du har i forhold til din rolle og adfærd som leder. Du får hjælp og sparring til at udarbejde dit personlige ledelsesgrundlag, som vil give dig et bedre og mere bevidst fundament som leder.

Målgruppe

Kurset er for ledere med nogle års ledelseserfaring. Det er en forudsætning, at du ønsker at udvikle dig både personligt og som leder. Kurset er en fortsættelse til Grundkursus i ledelse 1. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du har gennemført dette eller et tilsvarende kursus forinden.

Mulighed for tilskud

Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Tag kontakt til din sektion for at høre mere om, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Faglig ansvarlig