Kursus

Byggelederuddannelsen – del 2

Med denne del af Byggelederuddannelsen får du et forløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en byggeleder ofte vil stå overfor.

Foto: Ricky John Molloy

Hvad får du ud af uddannelsen?

Uddannelsen gør din dagligdag som byggeleder bedre, idet den styrker dine kompetencer i grundlæggende ledelsesdiscipliner. Det gælder eksempelvis kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring og tilrettelæggelse af arbejdet.

På uddannelsen
 • får du en grundlæggende forståelse for lederens funktion, roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere.

 • får du indsigt i, hvordan du som byggeleder kan skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.

 • lærer du om de vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt.

 • får du værktøjer, du kan bruge til at træffe prioriterede valg, når du løber ind i udfordringer.

Ud over dette vil du på uddannelsen få et netværk bestående af andre nye byggeledere.

Uddannelsens centrale fokuspunkter

 • Motivation, kommunikation, forhandlingsteknik og ledelse

 • Prissætningsværktøjer og forhandling af akkord

 • Overenskomstforhold

 • Mødeledelse i byggeriet

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsesforløbet henvender sig til byggeledere, særligt inden for tømrer- og murerentrepriser og beslægtede fag- og hovedentrepriser.

Undervisningsform
Undervisningsformen veksler mellem gruppeopgaver samt oplæg til drøftelser, gruppearbejde med plenumfremlæggelser, indlæg og rollespil.

Uddannelsens forløb
Uddannelsen består af 3 moduler samt en online introduktion til uddannelsen, hvor du vil møde uddannelsens undervisere. Uddannelsen afsluttes med eksamen, hvorunder deltageren fremlægger resultat af en case-baseret opgave.

OBS

På uddannelsen inddrages der læring fra del 1 af byggelederuddannelsen, med henblik på at skabe en sammenhængende byggelederindsats. Det er derfor en forudsætning for at deltage på denne del af uddannelsen, at man har deltaget på kurserne ‘Opstart og planlægning’ samt ‘Styring og opfølgning’.

Bettina Ougaard

Bettina Ougaard

Kursussekretær

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0259
 • Mobil +45 5218 5903
 • E-mail beto@di.dk
Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3593
 • Mobil +45 3034 5945
 • E-mail ash@di.dk