Kursus

Uddannelse for nye byggeledere

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

Få en god start på din karriere som byggeleder

Denne uddannelse kan gøre dine første år som byggeleder til en bedre oplevelse for både dig og din virksomhed. Uddannelsen styrker dine kompetencer i grundlæggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring samt overenskomst og prislister.

Uddannelsen er med til at give dig større frihed, fordi den lærer dig at skyde genvej til løsninger i det daglige, og fordi du på uddannelsen får et netværk af andre nye byggeledere.

I løbet af uddannelsen kommer du bl.a. til at lære om:

 • Motivation, kommunikation, forhandlingsteknik og ledelse
 • De vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt
 • Prissætningsværktøjer og forhandling af akkorder
 • Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
 • Metodevalg
 • Projektgennemgang og kvalitetssikring
 • Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet
 • Tids- og ressourceplanlægning
 • Byggemødets formelle regler
 • Sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation


Forventet udbytte

Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for lederens funktion, roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere. Derudover får du indsigt i vigtigheden af at kunne planlægge og prioritere dit arbejde og skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Undervisningsform
Undervisningsformen veksler mellem regelgennemgang og gruppeopgaver samt oplæg, drøftelser, gruppearbejder med plenumfremlæggelser og rollespil. På planlægnings- og styringsmodulerne gennemgår vi metoder og værktøjer i relation til en gennemgående case.

Uddannelsens forløb
Uddannelsen består af fire moduler med følgende indhold:

Modul 1: Personligt lederskab

 • Introduktion til uddannelsen
 • Grundlæggende udgangspunkt for ledelse
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Forhandlingsteknik
 • Samarbejdsformer

Modul 2: Arbejdsret og overenskomst

 • Overenskomst
 • Prisliste
 • Arbejdsmarkedsforhold

Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne

 • Opstart af sag
 • Planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdsparter
 • Arbejdsmiljøplanlægning

Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne 2

 • Kvalitetsplanlægning
 • Tidsplanlægning
 • Risikovurdering
 • Sagsøkonomistyring
 • Byggemødet

Det forventes, at du overnatter, da der er kursusaktiviteter om aftenen.

Målgruppe
Nye byggeledere, fortrinsvis inden for tømrer- og murerentrepriser samt beslægtede fagentrepriser og hovedentrepriser.


Mulighed for tilskud

Der er flere af DI Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til kurser og uddannelser. Træsektionen yder et tilskud på 6.000 kr. til uddannelsen Murersektionen yder et tilskud på 6.000 kr. til uddannelsen Tag kontakt til din sektion for at høre, om den giver tilskud, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Faglig ansvarlig

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 3034 5945
 • Direkte: +45 3377 3593
 • E-mail: ash@di.dk
Bettina Ougaard

Bettina Ougaard

Kursussekretær

Du er velkommen til at ringe til os, eller sende os en mail, hvis du har et praktisk spørgsmål.

 • Direkte +45 7216 0259
 • Mobil +45 5218 5903
 • E-mail beto@di.dk