13.01.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Kan du stadig bruge standardforbeholdene fra 2008?

Som Dansk Byggeri tidligere har meldt ud i et nyhedsbrev, kommer der ikke nye standardforbehold til AB 18-komplekset. Læs hvilken betydning det får, hvis du stadig bruger standardforbeholdene fra 2008.

Udbudsreglerne gælder i offentlige udbud. Ifølge udbudsreglerne vil brugen af forbehold i tilbud til offentlige bygherrer, give bygherren ret til, og nogle gange pligt til, at afvise et tilbud. Derfor bør du i hver enkelt sag nøje overveje, om det er relevant at tage et forbehold.

Standardforbeholdene fra 2008 er udarbejdet til brug for opgaver udbudt efter AB 92 og ABT 93, og derfor bør du kun overveje at gøre brug af forbeholdene til opgaver, der er udbudt efter disse vilkår.  

Brug af standardforbehold kan skabe uklarhed

Hvis du tager standardforbeholdene fra 2008 med i dit tilbud til et offentligt udbud, kan det skabe tvivl om, hvilke regler der gælder, hvis bygherren har oplyst, at AB 18/ABT 18 skal gælde.  

Denne tvivl om indholdet af et tilbud eller en aftale er hverken i bygherrens eller entreprenørens interesse. Afhængigt af de vilkår som fremgår af udbuddet, kan bygherren i offentlige udbud være forpligtet til at afvise dit tilbud.

Konklusion

Brugen af forbehold er for nogle entreprenører en indgroet vane, når der gives tilbud på byggeopgaver. Hvis der er forhold eller vilkår i et udbudsmateriale, som du som entreprenør er i tvivl om eller ikke kan acceptere, så spørg ind til de givne forhold. Hvis du vælger at tage et forbehold, skal du være bevidst om, at dit tilbud kan risikere at blive afvist. Så overvej nøje dine forbehold, når du byder på offentligt udbudte opgaver.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.

Relateret