Foto: Getty Images

27.10.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Generelle COVID-19 restriktioner i Danmark

COVID-19 har fortsat store konsekvenser for Danmark og dansk erhvervsliv, og det gælder i høj grad også for vores medlemmer i bygge- og anlægsbranchen. Regeringen har valgt at sætte ind med en række nye tiltag til at begrænse smitte med COVID-19. Her kan du få et overblik over, hvad de generelle COVID-19 restriktioner kan betyde for dig.

Der er kommet nye COVID-19 restriktioner om blandt andet test og tilsyn med boligforhold for vandrende og tilrejsende arbejdskraft. Nedenstående giver et overblik over, hvad der er op og ned i de nye krav. En del af dette er blandt andet at afdække, hvad der er krav, og hvad der er anbefalinger. 

Vi opdateret siden løbende i takt med udmeldingerne fra myndighederne. 

Krav til test ved indrejse til Danmark fra højrisiko-land

Myndighederne anerkender nu også kviktest/antigentest ved indrejse til Danmark

Personer med bopæl i højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Der har været kritik af, at det skulle være den såkaldte PCR-test, som myndighederne benytter, fordi det kan være svært at få et svar på testen indenfor 72 timer.

Dette er nu ændret, så der ikke stilles krav om, at COVID-19-testen skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Man accepterer dermed både PCR-test og antigentest (hurtigtest) i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest (blodprøvetest for om man har haft COVID-19) ikke lever op til kravet. Den indrejsende vil få en klar opfordring til at lade sig PCR-teste efter indrejse i Danmark.

Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes testcertifikat.

Politiet anerkender kun testcertifikater, der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Læs mere om de nye krav ved indrejse fra højrisikolande her.

Læs mere om DI´s holdning til private test her.

Opdateret 5. november 2020

Kan medarbejdere forsat arbejde i Danmark?

Fra mandag den 26. oktober er der krav om, at personer med bopæl i højrisikolande inden for EU, der rejser ind i Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test, der ikke er mere 72 timer gammel før indrejsetidspunktet, når de passerer grænsen. 

Konkret indføres et krav om, at personer fra højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ COVID-19-test. Personer, der ikke kan fremvise et testcertifikat, kan fra mandag den 26. oktober derfor blive afvist ved grænsen. 

Højrisikolande er defineret efter de fælles EU-kriterier. Oversigten over højrisikolande opdateres ugentligt af Statens Serum Institut. Hold dig opdateret her.

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test.

Erklæring til brug for negativ COVID-19

Erklæring, hvis det ikke har været muligt at få foretaget en COVID-test

Gælder testkravet også grænsegængere og godstransport?

Som tidligere vil der være en række undtagelser til kravet af hensyn til forsyningssikkerheden, f.eks. for grænsependlere, der dagligt krydser grænsen og for godstransport.

Hvordan forholder Arbejdstilsynet sig til smitte med COVID-19?

I starten af december afholdte DI Dansk Byggeri, i samarbejde med Arbejdstilsynet, et webinar om, hvordan arbejdstilsynet fører tilsyn med bekæmpelsen af smitte med COVID-19 i bygge- og anlægsbranchen.

Tilsynschef i Arbejdstilsynet, Lene Teilberg, fortalte om den særlige tilsynsindsats i perioden 

16. november - 28. februar 2021, der vil bygge på et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.

Ligeledes indeholdte webinaret en masse konkrete spørgsmål fra medlemmer af DI Dansk Byggeri.

Se eller gense webinaret her.

Se DI Dansk Byggeris materiale til webinaret.

Se Arbejdstilsynets materiale til webinaret.

Boligforhold

Arbejdstilsynet kommer fra den 28. oktober og frem til udgangen af november på et særligt målrettet coronatilsyn. I indsatsen er der fokus på at forebygge smittespredning hos de ansatte i brancher med mange vandrende arbejdstagere. Det målrettede coronatilsyn gennemføres i 4 brancher, der er udvalgt fordi der her typisk er mange vandrende arbejdstagere. De 4 brancher herunder byggeriet. På coronatilsynet vejleder Arbejdstilsynet virksomheden om, hvordan den kan forebygge risikoen for coronasmitte både ift. vandrende arbejdskraft og ift. medarbejderne generelt.

Her kan du læse om Arbejdstilsynets coronatilsyn i byggeriet. Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en vejledning til forebyggelse af smittespredning med COVID-19 i boliger med vandrende arbejdskraft. Du kan læse vejledningen her. 

Her kan du læse, hvad Arbejdstilsynet skriver om boligforhold, der deles af flere medarbejdere.

Læs her om de vigtigste regler for indkvatering i Danmark, når man arbejder i byggeriet. 

Arbejdstilsynet fører Coronatilsyn i byggeriet

Arbejdstilsynet gennemfører en målrettet tilsynsindsats i bygge- og anlægsbranchen fra 28. oktober til udgangen af november. Indsatsen har fokus på at forebygge smittespredning hos de ansatte i brancher med mange vandrende arbejdstagere.

Læs her, hvad Arbejdstilsynet kigger efter.

Læs mere
I branchevejledning fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg kan du læse mere om, hvordan I i bygge- og anlægsbranchen kan forebygge smitte fra COVID-19. Både når I arbejder på bygge- og anlægspladser, men også når I udfører renovering og småreparationer fx i private hjem. 

Smitte fra COVID-19 – vandrende arbejdskraft

Fra den 28. oktober og 2 uger frem kommer Arbejdstilsynet på et særligt målrettet tilsyn i en række brancher med fokus på at forebygge smittespredning med coronavirus. Her vil Arbejdstilsynet dels føre tilsyn med den generelle smitteforebyggelse, dels vejlede om de krav og anbefalinger, der findes til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til coronasmitte.

Læs her, hvad Arbejdstilsynet kigger efter.

Sundhedsstyrelsen udgivet ny retningslinje med de vigtigste anbefalinger til forebyggelse af smittespredning af ny coronavirus blandt beboere i boliger, der stilles til rådighed for vandrende/tilrejsende arbejdskraft. Du finder anbefalingerne her.

Hvordan ser smitten fra COVID-19 ud i Europa?
Forsamlingsforbuddet – hvor gælder det?

På pressemødet den 23. oktober 2020 orienterede Statsminister Mette Frederiksen om, at forsamlingsforbuddet, med virkning fra den 26. oktober 2020, vil blive sænket til 10 personer. Forsamlingsforbuddet gælder overordnet både indendørs og udendørs, hvor flere personer befinder sig.

Forbuddet kan dog ikke generelt udstrækkes til private arbejdspladser, herunder byggepladser, da forbuddet ikke omfatter almindelig tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Imidlertid skal man være opmærksom på, at forbuddet efter omstændighederne vil kunne omfatte enkelte forsamlinger på arbejdspladsen, fx fællesmøder og receptioner.

Det vil bero på en konkret vurdering, om der er tale om almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads, eller om der er tale om en forsamling. Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads omfatter navnlig ophold og færden på arbejdspladsen, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde.

COVID-19 vejledning til byggeriet

DI Dansk Byggeri har i regi af BFA Bygge og Anlæg udarbejdet et faktaark, der beskriver, hvad der kan iværksættes for at forebygge smitte fra COVID-19 og for at skabe tryghed blandt ansatte på byggepladser med vandrende arbejdskraft. 

Faktaarket og andet materiale om forebyggelse mod smitte fra COVID-19 finder du her.

Du kan også læse mere om, hvad du skal være opmærksom på her.

Hvordan og hvor kan den mobile testenhed rekvireres?

Hvis man skal benytte sig af mobiletest-enheder kan regioner kontaktes:

Her er kontaktoplysninger:

Region Hovedstaden:

Mail: covid19-test@regionh.dk

Region Sjælland:

Tlf.: + 45 9356 8000

Region Syddanmark:

Web: https://www.regionsyddanmark.dk/wm524358

Region Midtjylland:

Tlf.: +45 7841 4848

Mail: testcenter@rm.dk

Region Nordjylland:

Web:

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/hospitaler/coronavirus/coronatest/ansatte-i-stoerre-virksomheder

Nedlukning af Nordjylland

Torsdag d. 5. november kom regeringen ud med nye restriktioner for COVID-19 i en række nordjyske kommuner; Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Læs mere om de nye restriktioner her. 

Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for arbejdsmiljø Dansk Byggeri

  • Direkte +45 7216 0297
  • Mobil +45 2245 4772
  • E-mail mmn@di.dk

Relateret