Foto: Getty Images

23.10.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Gemmer din vare på problematisk kemi?

Der kan gemme sig problematisk kemi i selv den mindste pakning eller gummibelægning. Fra 5. januar 2021 er din virksomhed ansvarlig for at registrere den problematiske kemi, uanset hvor i din vare den gemmer sig. Det er kun virksomheder, der selv producerer byggematerialer eller varer, der skal registrere kemien. Byggevarer, der er færdigproduceret og kun monteres af håndværkeren, skal ikke registreres.

Små mængder af den problematiske kemi er nok til, at varen skal registreres. Din virksomheds varer består højst sandsynligt af mange delkomponenter. Indeholder blot en enkelt del af varen mere end 0,1 pct. vægt af et kemisk stof fra EU's såkaldte kandidatliste, skal din virksomhed registrere varen og delkomponenten i den nye SCIP-database.

Du har pligt til at registrere alle genstande med et indhold af kandidatlistestoffer på over 0,1 pct., som sættes på markedet i EU. Det er det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, der administrerer databasen og behandler oplysningerne.

Hvem skal registrere?

Virksomheder, der producerer eller samler varer med problematisk kemi, og som markedsfører dem i EU, skal registrere de pågældende varer eller delkomponenter i SCIP-databasen pr. 5. januar 2021. Læs mere her. 

Detailhandlere og andre aktører i forsyningskæden, der leverer direkte og udelukkende til forbrugere, er ikke omfattet af registreringspligten - men bemærk ”udelukkende”. Leverer du både til forbrugere og professionelle, er din virksomhed stadig omfattet. Er du i tvivl, om du skal registrere, så tjek spørgsmålstræet her. Byggevarer, der er færdigproduceret og kun monteres af håndværkeren, skal ikke registreres.

Hvad skal man regristrere?

Pligten til at registrere varer og delkomponenter i SCIP-databasen omfatter varer og delkomponenter, der ifølge kemilovgivningen kan betegnes som artikler. 

En artikel er defineret som ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”. Læs mere om definitionen på en artikel her. 

Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler. Det kan f.eks. være møbler, tøj, IT-udstyr, biler, cykler, legetøj, byggematerialer, emballager og meget mere. Rene kemiske stoffer eller blandinger, som fx maling og vaskemidler, er ikke direkte omfattet af registreringspligten i SCIP-databasen. Men vær opmærksom på, at emballagen, som stofferne eller blandingen sælges i, er en artikel, og derfor skal den registreres i databasen. 

Hvad er man forpligtet til at oplyse?

Pligten er baseret på kemikalieforordningens (REACH) artikel 33. Der er altså ikke tale om en ny forpligtelse. Dog er der nu nogle helt specifikke krav til, hvilke oplysninger og formater ECHA kræver. Det er obligatorisk at oplyse:

  • Navn på vare og delkomponent f.eks. EAN-nummer
  • Om varen/delkomponenten er produceret i EU
  • Navn og koncentrationen af kandidatlistestof (i intervaller)
  • Version af kandidatliste-data er opgivet under
  • Information om sikker anvendelse
  • Materiale kategori, f.eks. træ, plast, metal

ECHA har oplyst, at alle data behandles med respekt for fortrolige forretningsoplysninger. Det er også intentionen, at virksomheder længere nede i forsyningskæden skal kunne henvise til en oprindelig registrering. Ender varen/delkomponenten i en kompleks genstand, f.eks. en skrue i et løbehjul, skal man oplyse, hvor i løbehjulet skruen befinder sig.

Spørg dine underleverandører

Hvis du får hele eller dele af varen fra en underleverandør, er du nødt til at spørge leverandøren, om der indgår problematisk kemi et sted i leverandørkæden. Du skal bruge deres oplysninger i din registrering. Sørg for at spørge i god tid inden den 5. januar 2021, som er fristen for registrering.

Du skal være særlig opmærksom, hvis du importerer varer og delkomponenter med kandidatlistestoffer fra leverandører uden for EU. I det tilfælde er det dig som importør til EU, der har ansvaret for at registrere delkomponenter med kandidatlistestoffer, også selvom du udelukkende leverer til forbrugere. Det gælder også detailhandelskæder med egen import af varer fra lande uden for EU. Virksomheder i lande uden for EU kan ikke registrere i SCIP-databasen, det er kun dig, der kan gøre det.

Fakta

Alle producenter, importører, distributører og virksomheder, der samler produkter, er omfattet af registreringspligten. Det gælder kun varer og delkomponenter med indhold af kandidatlistestoffer på over 0,1 pct.

Her kan du se, om din virksomhed skal registrere varen i SCIP-databasen. 

Formålet med databasen

SCIP-databasen blev vedtaget i Affaldsdirektivets revision i sommeren 2018. Der er altså tale om affaldsregulering, og formålet er at gøre oplysninger om skadelig kemi tilgængelig for affaldsbehandlere. Manglende information om indhold af skadelig kemi i affald er en barriere for effektiv genanvendelse og dermed en hindring for omstillingen til en cirkulær økonomi. Udover at give affaldsbehandlere adgang til databasen er det også hensigten, at myndigheder og forbrugere kan få adgang efter forespørgsel. Dermed får myndigheder et bedre grundlag for fremtidig regulering af kemikalier. Databasen omfatter ikke stoffer og blandinger.

Simon Stig-Gylling

Simon Stig-Gylling

Fagleder, Miljø Dansk Byggeri

  • Direkte +45 7216 0267
  • Mobil +45 3160 9908
  • E-mail ssg@di.dk