16.12.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Året der gik

2020 har på mange måder været et anderledes og begivenhedsrigt år for både Danmark, branchen og ikke mindst DI Dansk Byggeri og jer medlemmer. Her giver vicedirektør Peter Stenholm et tilbageblik på året, der er gået og et kig i krystalkuglen på året, der kommer.

Året der gik 2020

Det har på mange måder været et år, der har stået i forandringens tegn. Både for branchen, Dansk Byggeris medlemmer og for mit eget og mine kollegers vedkommende. Året startede med intensive overenskomstforhandlinger, som blev påvirket pludseligt og voldsomt af coronapandemiens indtog i Danmark. Danmark stod pludselig i en ekstraordinær og uforudsigelig situation, men jeg er glad for, at det trods alt lykkedes os at lande et resultat, alle arbejdsmarkedets parter kan være glade for.

Efter overenskomstforhandlinger gik vi straks i gang med at kigge frem mod Dansk Byggeris sammenlægning med Dansk Industri. Foråret gik med at være i dialog med jer medlemmer om jeres ønsker til sammenlægningen. Vi har haft mange gode drøftelser med jer om både Dansk Byggeris og branchens fremtid. Det hele blev forløst den 9. juni, da I overbevisende stemte ja til en sammenlægning med DI.

Den 1. september var sammenlægningen en realitet. Nu er vi branchefællesskabet ”DI Dansk Byggeri”. Vi har fået en flyvende start, og vores ambition har været, at I som medlemmer skal opleve den samme gode service som tidligere – nu bare med endnu flere muligheder og endnu større båndbredde. Det er skønt at opleve den store opbakning blandt jer medlemmer. Vi har i år set en pæn fremgang i antallet af virksomheder, der vælger at være medlemmer af DI Dansk Byggeri. Helt præcis viser den nyeste optælling, at DI Dansk Byggeri repræsenterer 6.300 små, mellemstore og store virksomheder i hele landet fordelt på en masse forskellige faglige kompetencer.

Det er tydeligt, at coronavirus har fyldt meget. Både i organisationen og for jer. Normalt er byggeriet meget konjunkturfølsomt, men denne krise har været usædvanlig. I modsætning til mange andre brancher, er byggeriet sluppet meget nådigt igennem coronakrisen indtil nu. Det er dog ikke kommet af sig selv; vi har formået at holde gang i byggepladserne, fordi I har udvist stort ansvar. Samtidig er der indgået nogle fornuftige trepartsaftaler, en suspendering af kommunernes anlægsloft, og med den grønne boligaftale åbnede Landsbyggefonden for en længe ventet renovering af 72.000 lejligheder. Ligeså har frigivelsen af feriepengene bidraget til at boligejere og -lejere har kunnet forbedre deres huse og lejligheder. Branchens samarbejde med Arbejdstilsynet om at holde byggepladserne åbne og coronasikre, fortjener også ros. Derved kunne byggeriet blive en del af løsningen på at holde Danmark i gang.

Året der kommer 2021

Byggeriet går ind i 2021 med forsigtig optimisme. Optimisme fordi det går godt, og aktiviteten fortsætter. Men forsigtig, fordi vi i Nordjylland så, hvor hurtigt det kan gå galt. Der ligger mange gode opgaver i vente – bygninger skal vedligeholdes, uanset om der er coronavirus eller ej. Mange vil sikkert fortsat skulle arbejde hjemme i en del af 2021, så de nye vaner, vi har fået med virtuelle møder og afstand, vil fortsætte.

Og så håber vi på et godt politisk klima. Brede beslutninger giver stabilitet. Restriktioner skal meldes ud i god tid, og hjælpepakker og kompensationsordninger skal være på plads, når restriktioner meldes ud eller ændres. Virksomheder i nød, skal ikke bære byrden selv.

Endelig har vi et håb om, at Brexit ikke fører et totalt kaos for samhandelen med Storbritannien med sig. Det er et stort marked også for byggematerialeindustrien, hvor der er store udfordringer forvejen.

Derudover forventer jeg og glæder mig til, at hverdagen forhåbentlig vender tilbage til det vi kendte før corona. Mange af jer har endnu til gode at besøge os i Industriens Hus og for alvor drage nytte af de mange fordele, der er opstået som følge af sammenlægningen. Det bliver et godt og glædeligt gensyn, når vi igen kan mødes på kryds og tværs til faglige og fornøjelige arrangementer.

I ønskes alle sammen en glædelig jul og et rigtig godt nytår.

På vegne af DI Dansk Byggeri

Vicedirektør Peter Stenholm