25.08.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Ny vejledning for brug af arbejdsplatforme

Korrekt brug af arbejdsplatforme giver en række arbejdsmiljøgevinster, mens forkert brug af disse kan have alvorlige konsekvenser. Læs mere her.

Arbejdsplatforme anvendes mere og mere inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor de ofte indgår på byggepladser, hvor man tidligere anvendte stilladser. Derfor har Dansk Byggeri deltaget aktivt i arbejdet med at formulere en ny vejledning for brugen af platformene fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.

Vejledningen forklarer, hvordan arbejdet fra platformene kan planlægges og udføres forsvarligt. Ligeledes beskriver den en lang række vigtige fokuspunkter, som både bygherre og håndværkerne skal være opmærksom på. Særligt er der i vejledningen fokus på arbejdsplatformens bæreevne og størrelse, og vigtigheden af at vælge den rette arbejdsplatform, så den passer til de arbejdsopgaver, der skal udføres.

Hent den her

Vejledningen kan hentes her

 

Relateret