24.08.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Nye minivejledninger for byggeopgaver i Grønland og på Færøerne

Selv om Grønland og Færøerne er del af Rigsfællesskabet sammen med Danmark, så er det alligevel selvstændige eksportmarkeder. Bestil vejledningerne og bliv klogere på, hvad det betyder for dig.

Når en dansk virksomhed vil påtage sig en bygge- eller anlægsopgave i enten Grønland eller på Færøerne, er det en god ide at stoppe op og undersøge, hvilke regler der er anderledes, og hvilke administrative forpligtelser, der skal være styr på. Det er nemlig to selvstændige markeder, der har hvert sit sæt regler.

Det er ikke bare forskelle som regler for skat, moms og social sikring, som vi er ”vant til” at undersøge, når vi skal udstationere til og udføre opgaver i Norden og EU.

Der er også andre ting, som gælder i Danmark, men ikke gælder automatisk i de andre dele af Rigsfællesskabet. Eksempelvis arbejds- og opholdstilladelser for udlændinge. Eller at man ikke uden videre må udstationere medarbejdere til Grønland uden først at have sikret sig, at der ikke er tilgængelig grønlandsk arbejdskraft, som kan løse opgaven.

Dansk Byggeri har udarbejdet to minivejledninger for danske virksomheder inden for byggeri og anlæg. De kan bestilles hos Anita Kurowska Larsen på tlf. 72 16 02 94 eller anl@danskbyggeri.dk (fra 1. september anl@di.dk).

 

Relateret