12.08.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Smittetallet går den forkerte vej – husk derfor coronaberedskabet på bygge- og anlægspladserne

Smittetallet stiger. Dansk Byggeri opfordrer virksomhederne til at have fokus på forebyggelsen af smitterisikoen fra corona. Læs mere her.

Smittetallet går den forkerte vej

Smittettallet går den forkerte vej og set skal tages alvorligt. Derfor er det afgørende at holde fokus på forebyggelsen af smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladserne. Dansk Byggeri opfordrer medlemsvirksomhederne til at følge myndighedernes anbefalinger for at dæmme op for spredningen af coronasmitten.

Puds coronaberedskabet af

Vi skal alle bidrage til at mindske smitten med coronavirus. Sørg for at pudse beredskabsmateriale og retningslinjer af, så I er helt skarpe på håndteringen af smitterisikoen. Dansk Byggeri har i regi af branchefællesskabet for Bygge og Anlæg (BFA Bygge og Anlæg) bidraget til at lave en coronavejledning, som beskriver, hvordan arbejdet på landets byggepladser kan foregå på en forsvarlig måde. I vejledningen får I konkret hjælp til at forebygge smitte fra coronavirus. Læs blandt andet om:

  • hvem der har hvilke pligter
  • hvilke forholdsregler man skal tage for at forebygge smitte med coronavirus
  • hvordan man kan holde byggemøder, sikkerhedsmøder, pauser og frokost
  • retningslinjer for arbejde i private hjem.

Coronavejledningen er oversat til seks sprog: engelsk, tysk, italiensk, polsk, litauisk og rumænsk.

Følg altid retningslinjer om forebyggelse fra myndigheder

Det er er vigtigt at følge de retningslinjer om forebyggelse af coronavirus, som myndighederne offentliggør. Vi holder øje med myndighedernes anbefalinger, og I skal derfor være opmærksomme på, at vejledningen opdateres løbende, hvis der kommer nye retningslinjer, som har betydning for indholdet i vejledningen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri på tlf. 72 16 00 00.

Læs mere

Du kan finde branchevejledningen og andet materialet her

Vejledningen er oversat til forskellige sprog og findes her

Relateret