29.09.20 DI Dansk Byggeri Nyheder

Byggeriet er en stor del af DI's 2030 plan

Byggeriet spiller en stor rolle i planen. DI’s 2030-plan 'Tilbage til fremtiden' holder fast i den grønne omstilling og løfter væksten til gavn for alle grupper i samfundet.

I går blev DI's 2030 plan præsenteret på DI Topmødet "Danmark tilbage til fremtiden". Teamet satte særlig fokus på, hvordan Danmark kommer ud af Coronakrisen og tilbage til en fremtid med fokus på grøn omstilling og vækst. I DI's 2030 plan, der indeholder 188 konkrete forslag, spiller byggeriet en vigtig rolle. Hvis danske virksomheder kan gribe de globale muligheder, der opstår inden for bæredygtigt byggeri, vurderer Udenrigsministeriet, at der kan genereres en ekstra årlig værdi på op til 143 mia. kr. årligt i 2030. 

Fire udvalgte forslag vedrørende byggeriet i DI's 2030 plan:

1. Håndværkerfradraget skal øges
DI foreslår at fjerne listen over opgaver, der kan trækkes fra, så det fremover bliver muligt at få fradrag for alle håndværker-og serviceydelser. Derudover skal beløbet øges til 25.000 kr. Samtidig ønsker DI at gøre det muligt at overføre uudnyttet fradrag til næste år, så det er muligt at spare sammen og bruge op til tre års fradrag på én gang. Læs mere her.

2. Danske virksomheder skal levere de bedste løsninger på globale udfordringer som følge af klimaforandringerne herunder bæredygtigt byggeri.
Derfor skal der nedsættes en erhvervsklynge for byggeriet samt en grøn produktivitetskommision for byggeriet. 

Erhvervsklyngen skal fremme produktivitet, innovation, digitalisering og bæredygtighed i byggeriet. Erhvervsklynge bør være et samarbejde mellem forskning, erhvervslivet og det offentlige. Derudover bliver det foreslået, at klyngen eventuelt administerer midler til demo-projekter samt analyser af byggeomkostninger og værdien af det opførte byggeri. 

Derudover skal regeringen nedsætte en grøn produktivitetskommision, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man løfter produktiviteten i byggeriet og samtidg reducerer byggeriets ressourceforbrug. Kommisionen skal blandt andet se på, hvordan præfabrikerede byggelementer og anvendelsen af materiale kan mindske klimaaftrykket. 

3. Regelforenkling af særtransport af byggemateriale, vindmøller mv.
Særtransport omfatter lastbiler, hvor godset er enten tungere, længere eller højere end normal transport. Særtransport er underlagt en række særlige reglsæt, hvor der skal søges tilladelser for transporten, der rammer byggeriet med ekstra administrativt arbejde. Derfor foreslår DI, at der forenkles på hele området, så der fremover ikke bør søges tilladelse til transporten, men at man derimod kan køre uden forudgående tilladelse og blot nøjes med at anmelde transporten. 

4. Afskaffelse af arbejdsskadeafgiften
Arbejdsskadeafgiften blev indført i 2012 for at tilskynde virksomhederne til at fremme arbejdsmiljøet og mindske antallet af arbejdsulykker. Men afgiften er endt som en pengemaskine for blandt andet byggeriet. Afgiften skader fastholdelsen af arbejdspladser uden for de større byer og giver unødigt administrativt besvær.

Du kan læse hele DI's 2030 plan her.