12.07.21 DI Dansk Byggeri Nyheder

Generalforsamling 2021

Den årlige generalforsamling i DI Dansk Byggeri finder sted tirsdag den 31. august 2021 kl. 09.30. Generalforsamlingen holdes i Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København.

På grund af gældende COVID-19 restriktioner er der et begrænset antal pladser med mulighed for fysisk deltagelse, hvorfor der ligeledes vil være mulighed for virtuel deltagelse.

Dagsorden

            1. Valg af dirigent
            2. Formandens beretning
            3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
            4. Sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg
                  a. Sammenlægningsgrundlag
                  b. Kontingent
            5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
            6. Betinget valg af bestyrelse
            7. Betinget fastsættelse af kontingent
            8. Eventuelt

Afstemning om sammenlægning

Generalforsamlingerne i DI Dansk Byggeri og DI Byg, foregår i år på samme tid. På begge generalforsamlinger skal medlemmerne stemme om en sammenlægning mellem de to branchefællesskaber. Såfremt medlemmerne i både DI Dansk Byggeri og DI Byg stemmer ja til sammenlægningen, afholdes der et konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen. Straks herefter inviteres medlemskredsen til en sammenkomst, hvor DI Byggeris bestyrelse præsenteres.

Tilmelding og fuldmagter

Hvis du er forhindret i at komme til generalforsamlingen – eller hvis du ikke ønsker at deltage – har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre via dette link. Frist herfor er senest den 30. august kl. 12.00

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 24. august 2021 via dette link.

Relateret