DI Dansk Byggeri

Om DI Dansk Byggeri

DI Dansk Byggeri er branchefællesskab for over 6.000 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 73.000 medarbejdere.

 

Find en medarbejder

Find ud af, hvem du skal kontakte

Vi har samlet en oversigt over medarbejdere i DI Dansk Byggeri, så du ikke er i tvivl om, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

Find oversigten her

Organisationsdiagram

Få et overblik over DI Dansk Byggeris organisationsopbygning.

Medlemmer, sekretariat og bestyrelse

Se, hvem der er medlem af DI Dansk Byggeri, se bestyrelsen og mød sekretariatet i DI.

Hovedopgaver og mål

DI Dansk Byggeris medlemmer skal kunne udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen, konkurrenceevnen og indtjeningen.

DI Dansk Byggeris vigtigste opgaver er derfor:

 • At sikre overenskomster
 • At yde service
 • At øve politisk indflydelse
 • At deltage i den politiske debat

Helt konkret deltager DI Dansk Byggeri eksempelvis aktivt i dialogen om, hvordan rammebetingelserne for byggeri, anlæg og byggeindustri skal være i de kommende år. Desuden er vi med til at påvirke branchens vilkår gennem vores arbejde i råd, nævn og udvalg.

Mål

 • At fremme branchens erhvervspolitiske interesser
 • At fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser
 • At opfylde behovet for service og information til medlemmerne

Vedtægter og regler

Se DI Dansk Byggeris vedtægter, regler og håndtering af persondata.

Kontakt

Se åbningstider, adresser og find medarbejder

Åbniningstider hos DI Dansk Byggeri

 • Mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 17.00 og fredag fra kl. 08.00 - 16.00
 • Telefon: 72 16 00 00
 • Telefax: 72 16 00 10
 • CVR-nr.: 16 07 75 93
 • E-mail: danskbyggeri@di.dk

Besøgsadresser

København
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Herning
Mørupvej 8 
7400 Herning

Århus
Agerbæksvej 17 C, 1. tv.
8240 Risskov

Datterselskab

Du kan finde adresser og anden information hos  Byggeriets Kvalitetskontrol A/S.

Adresseændringer

Har din virksomhed fået ny adresse eller er en de ansatte, som står registreret i DI Dansk Byggeri, fratrådt? Så vil vi gerne vide det.

Kontakt DI Dansk Byggeri på telefon 72 16 00 00 eller DI's medlemsservice via e-mail: medlem@di.dk.

DI Dansk Byggeris historie

Dansk Byggeri blev stiftet den 1. januar 2003. Det skete ved, at Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) og Danske Entreprenører blev lagt sammen. I dag er Dansk Byggeri lagt sammen med Dansk Industri og hedder nu DI Dansk Byggeri.

Tiden før Dansk Byggeri

Dannelsen af Dansk Byggeri er et resultat af mange års indsats for at forenkle den måde, hvorpå især de udførende virksomheder inden for byggesektoren var organiseret.

Især virksomhederne inden for byggehåndværket var opdelt i et stort antal faglige og geografisk adskilte foreninger og organisationer. Nogle blev etableret for flere hundrede år siden under laugsvæsenet, mens andre blev dannet efter, at der blev indført næringsfrihed i 1862.

Sammenlægningen af byggehåndværkets organisationer

Sammenlægningen af byggehåndværkets organisationer skete i to faser. Den første fase bestod i, at de forskellige foreninger inden for hvert fag sluttede sig sammen op gennem 1980’erne. Derved opstod landsdækkende foreninger for bl.a. murerfaget, tømrer- og snedkerfaget og malerfaget.

Den næste fase blev markeret ved dannelsen af BYG i 1990. BYG var på én gang en sammenlægning af en række forskellige håndværksfag til en tværfaglig organisation og en sammensmeltning af den del af byggehåndværket, der var tilknyttet Dansk Arbejdsgiverforening, og den del, der af historiske grunde stod uden for Dansk Arbejdsgiverforening.

Danske Entreprenører

Danske Entreprenører udsprang af Entreprenørforeningen i Danmark, der blev etableret i 1892. Mens foreningens medlemmer i de første årtier alene var beskæftiget med anlægsopgaver i form af veje, broer, kloakanlæg m.m., har branchen gradvist udvidet sit markedsområde til også at omfatte byggeri. Især efterkrigstidens omfattende boligbyggeri åbnede nye muligheder for den teknologi og de materialer, som var entreprenørbranchens speciale.

Dansk Byggeri i dag

Dannelsen af Dansk Byggeri i 2003 var således en sammenlægning af BYG, der kun havde eksisteret i 13 år, og Danske Entreprenører, der nåede at fejre sit 110-års jubilæum. BYG havde ved etableringen omkring 5.000 medlemsvirksomheder, overvejende mindre og mellemstore, mens Danske Entreprenører havde 900 medlemsvirksomheder, overvejende mellemstore og større entreprenørvirksomheder. Den samlede omsætning og beskæftigelse i de to stiftende foreningers medlemsbestand var af nogenlunde samme størrelsesorden.

Har du spørgsmål?

I DI Dansk Byggeri sidder eksperter klar til at besvare dine spørgsmål. 

 

Den daglige åbningstid hos DI Dansk Byggeri er:

Mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 17.00

Fredag fra kl. 08.00 - 16.00

 

Telefon: 72 16 00 00 

CVR-nr.: 16 07 75 93

E-mail: danskbyggeri@di.dk

 

Relateret