Støv-vejledning

Beskrivelse

Nedrivning og Miljøsanerings grå støvvejledning. Håndtering af historisk støv før nedrivning og miljøsanering.

Ekspeditionsgebyr 75,00 kr.

Ekspeditionsgebyr (ikke medlemmer) 75,00 kr.

Det sundhedsskadelige støv er et udbredt problem i danske bygninger. I takt med det stigende fokus på sundhedsfaren ved indånding af støv, vil medlemmerne af Nedrivning og Miljøsanering – en sektion i Dansk Byggeri - sikre et godt arbejdsmiljø, og rigtig fjernelse af støv i bygninger.

Sektionen har udarbejdet denne vejledning i god praksis for nedrivning og sanering, hvor der forekommer og opstår støv.

Vejledninger

Støvvejledning 2019

Download