AB Forenklet for praktikere

Beskrivelse

AB Forenklet for praktikere er en juridisk kommentar til de forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB Forenklet), der blev vedtaget i 2018 af byggeriets parter.

Pris

Medlemmer 400,00 kr.

Ikke medlemmer Sælges ikke

Ekspeditionsgebyr 75,00 kr.

Ekspeditionsgebyr (ikke medlemmer) 75,00 kr.

Bestil

AB Forenklet omtales ofte som en light-model af AB 18 og er som sådan en nyskabelse i AB-komplekset. Regelsættet sigter mod mindre komplicerede bygge- og anlægsopgaver, hvis begrænsede omfang/tid/økonomi kan gøre det uforholdsmæssigt tungt at benytte de mere omfattende AB 18-vilkår.

Bogen er (sammen med "AB 18 for praktikere") en opfølgning på bestselleren "AB 92 for praktikere" og har samme sigte: At være et entrepriseretligt værktøj - en juridisk ståbi - for bygherrer og entreprenører, rådgivere og leverandører.

Bogen er skrevet af de samme forfattere, der skrev både "AB 18 for praktikere" og "AB 92 for praktikere".

Medlemmer af Dansk Byggeri kan købe bogen her med 20 % rabat. Alle andre henvises til Molio, der har udgivet bogen:

https://molio.dk/boeger/ab-forenklet-for-praktikere/c-23/p-300