UDGIVELSE: december 2011

DS 440, Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning

Beskrivelse

Normen indeholder en række bestemmelser, der tilsigter opnåelse af en i teknisk og hygiejnisk henseende forsvarlig indretning og udførelse af mindre afløbsanlæg med nedsivning.
Normen gælder for mindre afløbsanlæg for husspildevand eller overfladevand, hvor jorden anvendes som recipient.

Pris

Medlemmer 265,00 kr.

Ikke medlemmer 340,00 kr.

Bestil

Dansk Byggeri sælger kun papirudgaver af udgivelser fra Dansk Standard, derfor kan den ikke downloades her fra.