Byggeriets Energianalyse 2019

Beskrivelse

Dansk Byggeri ønsker med Byggeriets Energianalyse at sætte fokus på bygningers rolle i omstillingen til et fossilfrit energisystem.

Pris

Medlemmer Gratis

Ikke medlemmer Gratis

Ekspeditionsgebyr (ikke medlemmer) 75,00 kr.

Bestil