UDGIVELSE: januar 2016

Sverigesvejledning

Beskrivelse

Selvom de er nabolande, er der store forskelle på lovgivning og praksis i Danmark og Sverige.

For at hjælpe virksomhederne bedst muligt, har Dansk Byggeri derfor udgivet en Sverigesvejledning, der er udarbejdet sammen med en svensk entreprisejurist fra Advokatfirman Wåhlin AB samt tre specialister inden for skat, moms og social sikring i KPMG Acor Tax.

Sverigesvejledningen har til formål at give en kortfattet introduktion til de praktiske spørgsmål samt de juridiske og skattemæssige forhold, som byggevirksomheden vil møde, når den skal udføre arbejde i Sverige.

Vejledningen er primært tænkt som støtte for danske byggevirksomheder, der arbejder i Sverige uden såkaldt ’fast driftssted’.

Download er ikke mulig.

Vejledningen udgives elektronisk og sendes som en vedhæftet fil med email.

Alle medlemsvirksomheder, der bestiller vejledningen, vil blive kontaktet af International afdeling, da det er vores erfaring, at den skriftlige vejledning skal suppleres med personlig vejledning.

Vejledningen er gratis for medlemmer af DI Dansk Byggeri.

Pris

Medlemmer 1.500,00 kr.

Ikke medlemmer 3.000,00 kr.

Bestil