UDGIVELSE: december 2011

Priskurant for stilladsarbejde 2017 provinsen

Beskrivelse

Priskurant for servicepræget stilladsarbejde provinsen som supplement til den mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst 2017.

Hæftet indeholder de gældende regler og takster for akkordarbejde vedrørende stilladsarbejde i København og Nordsjællands 1. og 2. zone, og er aftalt mellem Dansk Byggeri og 3F.

Overenskomstreguleringen pr. 1. marts 2017 er indarbejdet i priskuranten.

Pris

Medlemmer Gratis

Ikke medlemmer Sælges ikke

Bestil