DI Dansk Byggeri

Farlige stoffer, støv og fortidens synder

Arbejde med stoffer og materialer skal udføres sikker- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Få et overblik over hvilke krav der er, hvis der arbejdes med kemi i din virksomhed her

Der er tre overordnede krav til arbejdet med stoffer og materialer

  1. Virksomhedens APV skal suppleres med en risikovurdering af arbejdet med stoffer og materialer som asbest eller PCB. Dette kaldes også en kemisk APV. Læs mere om arbejde med stoffer og materialer på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

  2. Mulighederne for at erstatte (substituere) farlige stoffer til mindre farlige stoffer skal undersøges. Du kan finde information om de forskellige typer af stoffer på www.styrpaastofferne.dk 

  3. Unødig påvirkning af stoffer skal undgås så meget, som det er teknisk muligt.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri