DI Dansk Byggeri

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier, herunder også ombygninger og renoveringsarbejder.

Mange andre bygherrer stiller krav til kvalitetssikring af deres byggeri i udbudsmateriale. Krav som er lavet udefra grundlaget i den gældende bekendtgørelse.

Kvalitetssikring er også et værktøj for dig som entreprenør. Du kan benytte det til at dokumentere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af entrepriseaftalen.

Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførslen af byggeriet og en dokumentation af kvalitet af det færdige byggeri.

  • Basisinformationer om byggesagen
  • Redegørelse for entreprisens organisering
  • Fortegnelse over gældende projekt-materiale
  • Resultat af proces-granskning og projekt-gennemgangsmøder
  • Redegørelse for hvordan kvalitetssikringen gennemføres
  • Kontrolplan
  • Modtagekontrolskemaer og evt. fotodokumentation
  • Slutkontrolskemaer (evt.)
  • Dagbogsoptegnelser
  • Afvigerrapporter

Kvalitetshåndbogen skal være tilgængelig for byggeprojektets parter.

Der findes en lang række web-baserede værktøjer til kvalitetssikring. Ønsker du, at kvalitetssikring bliver en naturlig del af den måde din virksomhed arbejder på, bør du se nærmere på disse værktøjer. De kan på den lange bane reducere den tid, som virksomheden bruger på kvalitetssikring og oplæg til kontrolskemaer efter fag.

Webinar: Ny standard om udførelseskontrol af bærende konstruktioner

Se webinar

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri