DI Dansk Byggeri

Indekstal

Se de nyeste indekstal, som man bruger til indeksregulering her. Der er tal for byggeomkostningsindeks for boliger og for omkostningsindeks for anlæg.

Brug indeksberegneren

Med DI Dansk Byggeris indeksberegner, kan du nemt beregne den indeksregulering af entreprisesummen, som du er berettiget til i henhold til pris- og tidscirkulæret.

Gå til indeksberegneren

Hvilke omkostningsindeks?

Danmarks Statistik opdaterer hvert kvartal deres omkostningsindeks, som er de tal, der bruges i indeksberegneren. Det tager i omegnen af et halvt år for Danmarks Statistik, at indhente og opdatere tallene.

Der findes fire overordnede omkostningsindeks, og de nyeste indekstal kan ses her:

Byggeomkostningsindeks for boliger

Byggeomkostningsindeks for etageboliger

Byggeomkostningsindeks for enfamiliehuse

Omkostningsindeks for anlæg

Hvornår kommer der nye tal?

Der kommer nye tal én gang i kvartalet. Den næste offentliggørelse fra Danmarks Statistik er planlagt til følgende datoer

  • Den 8. september 2021 kommer tal for omkostningsindeks for anlæg for 2. kvartal 2021.
  • Den 8. september 2021 kommer tal for byggeomkostningsindeks for boliger, etageboliger og enfamiliehuse for 2. kvartal 2021.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri

Relateret