DI Dansk Byggeri

Overenskomster og priskuranter

Her finder du DI Dansk Byggeris overenskomster, der regulerer reglerne om bl.a. løn, arbejdstid, opsigelse og sygdom. Find også lønoversigten og læs om den danske model.

Funktionæroverenskomster

Hvem gælder overenskomsterne for?

Overenskomsterne gælder for alle DI Dansk Byggeris medlemmer. Det betyder, at overenskomsterne skal overholdes over for alle medarbejdere, uanset om medarbejderen er medlem af en fagforening eller ej.

Det gælder dog ikke for HK overenskomsten, Formandsoverenskomsten og Lederaftalen.

HK overenskomsten gælder først, når 50% af medarbejderne i en del af virksomheden - fx på kontoret - er medlem af HK, og HK overfor virksomheden begærer, at overenskomsten skal gælde. Har HK ikke begæret overenskomst, gælder reglerne i funktionærloven for disse medarbejdere.

Formandsoverenskomsten og Lederaftalen gælder kun de medarbejdere, der er medlem af henholdsvis Dansk Formands Forening og Ledernes Hovedorganisation.

Der gælder særlige regler for, hvornår funktionæroverenskomsterne er gældende.

Se reglerne her.

Hent overenskomsterne her

Formandsoverenskomsten
 
Lederaftalen DA / Ledernes Hovedorganisation 2007
 
HK Overenskomsten 2020
 
Teknikeroverenskomsten 2020

Øvrige overenskomster

DI Dansk Byggeris øvrige overenskomster dækker el-, metal-, rør- og malerarbejde.

Hent overenskomsterne her

El-overenskomsten 2020 / Dansk Dansk El-Forbund

Metal- og Blik- og Røroverenskomsten 2020

Metal- og Blik- og Røroverenskomsten 2020 på engelsk

Maleroverenskomsten 2020

Priskuranter

Priskuranter

Her kan du finde priskuranter, som DI Dansk Byggeri har indgået med forbundene.

Priskuranter.

Vejledende tider. 

Overenskomstfravigende aftaler

DI Dansk Byggeri og forbundene i BAT-kartellet har ved OK2014 aftalt som et forsøg, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen skal have mulighed for at lave lokale aftaler, der fraviger eller supplerer overenskomstens bestemmelser.

Læs mere om overenskomstfravigende aftaler.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri

Relateret