DI Dansk Byggeri

AMU og efteruddannelse

Her kan du finde information om AMU-kurser, efteruddannelse og videreuddannelse samt muligheder for tilskud.

Tilskud til AMU-kurser

Løngodtgørelse 

Deltagere, der ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, kan modtage VEU-godtgørelse (100 procent af dagpengesatsen) og befordringstilskud ved deltagelse i AMU-kurser.

Se VEU-satserne
Søg VEU-godtgørelse til dine medarbejdere 

Tilskud fra Udviklingsfonden

Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond yder desuden et tilskud på 55 kr. pr. time til virksomheden for medarbejdere, der deltager på AMU-kurser, som er ansat på overenskomst mellem Dansk Byggeri og 3F/Elforbundet/Blik- og rørforbundet/Dansk Metal.
Se tilskud til medarbejdere på Maleroverenskomsten 

Du kan søge tilskud fra Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond samtidig med VEU-godtgørelse på efteruddannelse.dk. Inden du søger VEU-godtgørelse, skal du bare sætte hak i "ja" til, at Pension Danmark må hente data (Se skærmprint). Herefter modtager du en mail fra Pension Danmark, hvor kurset blot skal godkendes, hvorefter tilskuddet fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond udbetales direkte til virksomheden.

For medarbejdere der er ansat på overenskomst, men ikke berettigede til VEU-godtgørelse, skal du søge tilskud i Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond gennem Pension Danmark.

Søg tilskud på www.pensiondanmark.dk

Tilskud til akademiuddannelser

Det er også muligt at få tilskud på 55 kr. i timen til medarbejdere, der deltager i Akademiuddannelserne i byggekoordination og byggeteknologi, og tilskuddet dækker også deltagere på Byggeriets Lederuddannelse.

Søg tilskuddet på www.pensiondanmark.dk

Der er ikke VEU-godtgørelse til akademiuddannelserne, men medarbejderen har mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Se mere på www.svu.dk

Kost og logi

Der kan opnås tilskud til kost og logi ved indkvartering i forbindelse med deltagelse i AMU-kurser. Det er en betingelse, at du har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur. 

Det er uddannelsesstedet, der udbetaler tilskud til kost og logi. 

AMU, certifikater og efter- og videreuddannelse 

Der er mange muligheder for efter- og videreuddannelse i bygge-anlægsbranchen.

AMU-kurser og certifikatkurser

På AMUkurs.dk finder du en let tilgængelig oversigt over alle de relevante AMU-kurser og certifikatkurser, og hvor og hvornår de bliver udbudt.

På efteruddannelse.dk kan du tilmelde medarbejdere til AMU-kurser og søge VEU-godtgørelse.

AMU-kontraktuddannelser

Der er også mulighed for at tage hele uddannelser i AMU-systemet.

Læs om uddannelserne til stilladsmontør, murerarbejdsmand, maskinfører, betonmager og nedriver.

Akademiuddannelser og faglige moduler på videregående niveau

Har du en medarbejder, som har brug for at bygge ovenpå sin faglærte uddannelse og fx blive bedre til BIM eller uddannelse sig til byggekoordinator eller byggeteknolog på deltid? Så er bygovenpå.dk det rigtige sted at se uddannelsesmuligheder, hvor og hvornår.

Byggeriets lederuddannelse

Byggeriets Lederuddannelse er en praksisnær lederuddannelse, hvor alle undervisere har erfaring fra byggebranchen, og hvor undervisningen bygger på cases, der matcher netop de udfordringer, som deltagerne møder i hverdagen.

Byggekoordinator

Har du faglærte medarbejdere, der gerne vil kvalificere sig selv til at styre og forbedre processerne på byggepladsen? Så er uddannelsen til byggekoordinator en oplagt mulighed

FVU og ordblindekurser

Har dine medarbejdere brug for at styrke deres almene kompetencer i læsning, skrivning og matematik, så er der muligheder med de gratis FVU-kurser. FVU er en forkortelse for Forberedende Voksenundervisning og kan læses på mange forskelle skoler.  

Hvis du har ordblinde medarbejdere, har de brug for andre tilbud, som også er gratis. Det kan de også få på FVU.

BedreBolig-rådgiver

Vil du eller en medarbejder blive bedre til at rådgive kunder om energioptimering af private boliger, så er uddannelsen til BedreBolig-rådgiver en god mulighed.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri