DI Dansk Byggeri

Får du bonus, eller skal du betale for at tage lærlinge

Fra 1. januar 2018 skal virksomheder med faglærte medarbejdere bidrage til at uddanne lærlinge, ellers kommer de til at betale mere til AUB. Læs, hvad det betyder for din virksomhed.

Fakta om Praktikplads-AUB

Fra 1. januar 2017 blev det billigere at have lærlinge. Lønrefusionen til elever på skoleophold blev sat op med 7,4 procent. Nu bliver det dyrere ikke at uddanne lærlinge nok.

Hvor mange lærlinge skal vi have?

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan regne med at skulle have omkring 3,0 procent lærlinge målt i forhold til antallet af faglærte (personer med en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse). 

Mål for antal lærlinge

Alle virksomheder får derfor et mål for, hvor mange lærlinge, de bør uddanne. I april modtager I en forskudsopgørelse med jeres mål for, hvor mange lærlinge/elever, I skal have ansat. Her kan I se, om I er over eller under jeres mål. Er I under målet, skal I betale ekstra. I kan dog nå at ansætte en eller flere lærlinge, så I undgår merbetaling. I juni året efter får I jeres årsopgørelse, hvor I kan se, om I har opfyldt jeres mål, eller om I skal betale ekstra.

Bidragsnedsættelse for faglærte

I vil blive opkrævet almindeligt AUB-bidrag for alle medarbejdere, som I plejer.

Men som en del af det nye praktikplads-AUB får I en nedsættelse for hver faglært medarbejder, I har ansat. Det kommer til at fremgå af årsopgørelsen for praktikplads-AUB.

Beregn, hvad praktikplads-AUB betyder for dig

Prøv vores beregner. Og se eksempler på beregninger for fem store og små virksomheder, som uddanner forskelligt antal lærlinge.

Virksomheder med faglærte medarbejdere skal fremover uddanne lærlinge, hvis de vil undgå at betale mere til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Hvor mange lærlinge skal virksomhederne uddanne?

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen skal have omkring 3,0 procent lærlinge i forhold til antallet af faglærte. Det præcise mål, får virksomhederne med forskudsopgørelsen i april.

Download beregner

Eksempler på beregninger

Vi har lavet beregninger med fem forskellige størrelser virksomheder, som uddanner forskellige antal lærlinge:

Den store virksomhed: Entreprenør Hansen & Jensen A/S

Har 61 lærlinge og ønsker to lærlinge mere

Hansen & Jensen har i 1.270 medarbejdere ansat: 

 • 502 er ufaglærte
 • 287 er faglærte, heraf arbejder de 150 som ufaglærte medarbejdere
 • 420 har en videregående uddannelse
 • 61 er lærlinge.

Det er de faglærte medarbejdere og lærlinge, der er interessante, når praktikplads-AUB skal udregnes.

Faglærte og elevpoint
Hansen & Jensen A/S har mange typer faglærte ansat, fx:

 • tømrere
 • murere
 • malere
 • mekanikere
 • smede
 • elektrikere
 • blikkenslagere
 • bagere
 • slagtere.

Nogle arbejder med deres fag, mens andre varetager ufaglært arbejde. AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 10,09 elevpoint.

Lærlinge og elevpoint
Hansen & Jensen A/S har mange lærlinge ansat. De uddanner både:

 • tømrere
 • murere
 • mekanikere
 • smede
 • malere
 • blikkenslagerlærlinge.

AUB regner ud, at deres aktuelle antal elevpoint er 62,51.

Betaling

Hansen & Jensen A/S lever op til målratio for virksomheder af deres type, og de skal ikke betale mere til AUB.

To lærlinge mere

Hansen & Jensen A/S beslutter at tage to lærlinge mere pr. 1. juli 2018. Det vil sige at de når op på 64 helårselever i 2018. I perioden 2015-17 har de i gennemsnit haft 62,5 helårselever i lære pr. år. Nu uddanner de 1,5 helårselev mere, og de kan derfor få praktikbonus.

Bonus

Praktikbonussen udgår 25.000 kr. x 1,5 = 37.500 kr. Bonussen udbetales automatisk fra AUB i forbindelse med årsopgørelsen på praktikplads-AUB 2018, som Hansen & Jensen modtager i juni 2019. 

Bidragsnedsættelse

I forbindelse med indførelsen af praktikplads-AUB bliver betalingen til AUB for faglærte sat ned med 295 kr. Derfor får Hansen & Jensen A/S en bidragsnedsættelse for faglærte på i alt 287 x 295 kr. = 84.665 kr.

Årsopgørelse

Når Hansen & Jensen i juni 2019 får deres årsopgørelse fra AUB, får de altså tilbagebetalt i alt 122.165 kr. fra AUB. Det skyldes, at de uddanner det, de skal, og endda har taget flere lærlinge. Virksomheder, der ikke uddanner tilstrækkelig mange lærlinge, finansierer nu de udgifter, der er til skolepraktikeleverne.

Om beregninger

Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale eller modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

Download beregner

Den store virksomhed: Krone Stilladser A/S

Har ingen lærlinge og uddanner ikke flere

Krone Stilladser A/S har i alt 152 medarbejdere ansat.

 • 109 er ufaglærte
 • 42 er faglærte men arbejder som ufaglærte
 • 1 kontorfunktionær
 • 0 lærlinge.

Det er de faglærte medarbejderne og lærlingene, der er interessante, når praktikplads-AUB skal udregnes.

Ufaglært arbejde

Krone Stilladser A/S har mange typer faglærte ansat fx tømrere, murere, malere, mekanikere, smede, maskinarbejdere og gartner. Ingen af dem arbejder med deres fag. De varetager stilladsarbejde, som i Danmarks Statistik karakteriseres som ufaglært arbejde.

Ingen lærlinge

Cirka halvdelen af Krone Stilladsers medarbejdere har taget AMU-kontraktuddannelsen, og 10 er i gang med uddannelsen nu. Selvom der er tale om en uddannelse, der minder om en erhvervsuddannelse, så tæller stilladslærlingene ikke med i opgørelsen over lærlinge. Og de ufaglærte med stilladsmontøruddannelsen tæller samtidig ikke med som faglærte.

Elevpoint

AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 1,32 elevpoint.

Betaling

Da Krone Stilladser ikke har nogle lærlinge, skal de betale 1,32 x 27.000 kr. = 35.724 kr. til AUB. Det skyldes, at de bruger faglært arbejdskraft uden selv at uddanne den.

Bidragsnedsættelse

Som alle andre virksomheder får Krone Stilladser en bidragsnedsættelse for sine faglærte medarbejdere. Bidragsnedsættelse er 43 x 295 kr. = 12.685 kr.

Årsopgørelse

Det vil sige, at Krone Stilladser bliver opkrævet i alt 36.050 kr. – 12.685 kr. = 23.039 kr., når årsopgørelsen for praktikplads-AUB i 2018 kommer i juni 2019.

Hvis der var ansat én elev

Hvis Krone Stilladser A/S valgte at ansætte en kontorelev, så ville de i stedet for at skulle betale 23.365 kr. få 5.311 kr. tilbage fra AUB. Det skyldes, at de så kun ville mangle at uddanne 0,27 elevpoint.    

Om beregninger

Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale/modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

Download beregner

Den mellemstore virksomhed: Murermester Jørgensen A/S

Har otte lærlinge og uddanner ikke flere

Murermester Jørgensen A/S har 44 medarbejdere ansat.

 • 6 er ufaglærte
 • 28 er faglærte, heraf er 26 murersvende, en smed og en slagter. Smeden og slagteren arbejder som ufaglærte.
 • 2 med en videregående uddannelse
 • 8 lærlinge.

Det er de faglærte medarbejderne og lærlingene, der er interessante, når praktikplads-AUB skal udregnes.

Faglærte og elevpoint

AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 0,84 elevpoint med den sammensætning af faglærte, som Murermester Jørgensen A/S har.

Lærlinge og elevpoint

Murermester Jørgensen A/S har otte murerlærlinge ansat. AUB regner ud at deres aktuelle antal elevpoint er 8,24.

Betaling

Murermester Jørgensen A/S lever op til målratio for virksomheder af deres type, og de skal ikke betale mere til AUB.

Ikke flere lærlinge

Murermester Jørgensen A/S har altid taget mange lærlinge og vurderer ikke, at de kan tage flere.

Bonus

De kommer derfor ikke i betragtning til praktikpladsbonus, da mureruddannelsen i 2018 ikke er på listen over fordelsuddannelser.

Bidragsnedsættelse

I forbindelse med indførelsen af praktikplads-AUB, bliver betalingen til AUB for faglærte sat ned med 295 kr. Derfor får Hansen & Jensen A/S en bidragsnedsættelse for faglærte på i alt 28 x 295 kr. = 8.260 kr.

Årsopgørelse

Når Hansen & Jensen i juni 2019 får deres årsopgørelse fra AUB, får de tilbagebetalt i alt 8.260 kr. fra AUB.

Om beregninger

Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale/modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

Download beregner

Den lille virksomhed: Tømrermester Holm Aps

Har ingen lærlinge og vil uddanne én lærling

Tømrermester Holm Aps har fem tømrersvende ansat og ingen lærlinge.

Elevpoint

AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 0,16 elevpoint.

Betaling

Tømrermester Holm skal derfor betale 0,16 x 27.000 kr. = 4.317 til AUB, hvis han ikke vælger at ansætte en lærling.

Elevpoint

Vælger Tømrermester Holm i løbet af 2018 at ansætte en lærling, fx ved at tegne en kortuddannelsesaftale på ni måneder med en af de tømrerlærlinge, der lige nu er i skolepraktik. Så slipper han for at betale merbidrag til AUB, for så kommer han nemlig på sin målratio for elevpoint.

Bidragsnedsættelse

Tømrermester Holm får som alle andre en bidragsnedsættelse for sine faglærte medarbejdere. Hans bidragsnedsættelse er 5 x 295 kr. =1.475 kr.

Årsopgørelse

Hvis han ikke vælger at ansætte en lærling, bliver hans samlede merbetaling til AUB 4.317 kr. – 1.475 kr. = 2.042 kr.

Om beregninger

Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale eller modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

Download beregner

Den lille virksomhed: Murer- og kloakmester Jensen ApS

Har én lærling og vil uddanne én lærling mere

Murer- og Kloakmester Jensen Aps otte har ansatte, heraf er tre murere, to anlægsstruktører, to ufaglærte og én murerlærling.

Elevpoint

AUB regner ud, at virksomhedens målratio for 2018 er 0,15 elevpoint.

Betaling

Murer- og Kloakmester Jensen Aps lever altså mere end op til sin målratio og skal ikke betale mere til AUB.

Bidragsnedsættelse

Murer- og Kloakmester Jensen Aps får som alle andre en bidragsnedsættelse for sine faglærte medarbejdere. Hans bidragsnedsættelse er 5 x 295 kr. =1.475 kr.

Bonus

Det går godt, så Jensen beslutter sig for at ansætte en anlægsstruktørlærling 1. april 2018. Da anlægsstruktøruddannelsen er en fordelsuddannelse, får Jensen en fordelsbonus på 5000 kr. x 9/12 = 3.750 kr. Lærlingen udløser kun bonus, fordi han har været ansat i virksomheden. Samtidig for Jensen praktikbonus, da han i 2018 har haft 0,75 helårselev mere ansat, end han har haft i gennemsnit de sidste tre år. Således får han også 0,75 x 25.000 kr. = 18.750 kr. i praktikbonus.

Årsopgørelse

Når Murer- og Kloakmester Jensen Aps får årsopgørelsen for praktikplads-AUB i 2018, får han i alt 1.475 kr. + 3.750 kr. + 18.750 kr. = 23.975 kr. tilbage.   

Om beregninger

Beregningerne er forsimplede i forhold til AUB’s beregninger, men de giver en tydelig indikation af, i hvilket leje virksomhederne kan forvente at skulle betale eller modtage penge fra AUB, som følge af praktikplads-AUB.

Download beregner

Overblik over bonus og betaling i de fem beregninger

VirksomhedLærlinge
Uddanne flere
BonusBetaling
Bidrags-nedsættelse
Årsopgørelse

1. Stor 

61

2

37.500 kr.

0 kr.

114.165 kr.

Tilbagebetaling: 151.665 kr.

2. Stor 

0

0

0 kr.

36.050

12.685 kr.

Opkrævning: 23.365 kr.

3. Mellem 

8

0

0 kr.

0 kr.

8.260 kr.

Tilbagebetaling: 8.260 kr.

4. Lille

0

1

0 kr.

5.003 kr.

1.475 kr.

Opkrævning: 3.528 kr.

5. Lille

1

1

22.500 kr.

0 kr.

1.475 kr.

Tilbagebetaling:
23.975 kr.

Sådan beregnes elevpoint

Det præcise mål for hvor mange lærlinge, I skal have, opgøres individuelt for hver virksomhed og bliver målt i elevpoint.

AUB regner ud, hvor mange elevpoint jeres lærlinge udgør i alt. Har I for få elevpoint, skal I betale mere til AUB.

Lærlinge/elever vægter forskelligt afhængigt af deres uddannelse. Nogen uddannelser tæller mere end andre uddannelser.

Har I fx en tømrerlærling ansat i et helt år, tæller han  som 1,09 elevpoint. Det skyldes, at vi forventer mangel på tømrere om ti år. Har I haft en malerlærling ansat et helt år, tæller han som 0,91 elevpoint. Det skyldes, at vi ikke forventer mangel på malere om ti år. Derfor tæller en malerlærling færre point end en tømrerlærling.

AUB beregner, hvor mange elevpoint I skal have. Denne udregning foretages på baggrund af, hvor mange faglærte medarbejdere I har ansat. På samme måde som lærlingene vægtes de faglærte medarbejdere også efter deres fag.

Både lærlinge og faglærte tæller med i regnestykket med den tid, de har været ansat i virksomheden i løbet af året. Alt opgøres således i helårspersoner og ikke i antal medarbejdere.

Af forskudsopgørelsen og årsopgørelsen fremgår jeres nuværende antal elevpoint samt jeres måltal for elevpoint. Jeres elevpoint kan ændre sig i løbet af året, hvis antallet og sammensætningen af faglærte og lærlinge ændrer sig.

 Vægtning af uddannelser i 2018 

Snedker

1,21

Teknisk designer

1,17

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

1,17

Elektriker

1,15

Tømrer

1,09

Gulvlægger

1,09

Tækkemand

1,09

Anlægsstruktør

1,09

Bygningsstruktør

1,09

Brolægger

1,09

Anlægsgartner

1,07

VVS – energi

1,06

Kontoruddannet

1,05

Tagdækker

1,04

Murer

1,03

Maskinsnedker

1,00

Overfladebehandler

0,97

Stukkatør

0,97

Stenhugger

0,97

Bygningsmaler

0,91

Fordelsbonus og praktikbonus

Fordelsbonussen er på op til 5.000 kr. pr. helårselev. Der er afsat en pulje på i alt 20 mio. kr. til bonussen, derfor kan præmien blive mindre end 5.000 kr., hvis der bliver indgået mange praktikaftaler på fordelsuddannelser.

Når I får jeres årsopgørelse i juni måned det følgende år, får I besked på om uddannelsen endte med at være en fordelsuddannelse, og hvad I eventuelt får i bonus.

Fordelsuddannelser må højst have 15 procent skolepraktik. Og senest tre måneder efter afsluttet grundforløb skal 90 procent af eleverne være i praktik i en virksomhed. Det er hårde krav, som kan blive vanskelige for flere af uddannelserne at leve op til.

Uddannelsesaftaler skal være indgået efter 1. januar 2017 for at indgå i beregningen af fordelsbonus. Disse uddannelser kan i 2017 og 2018 udløse fordelsbonus:

 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Brolægger
 • Tagdækker
 • Tømrer (ikke fordelsuddannelse i 2017)
 • Gulvlægger (ikke fordelsuddannelse i 2017)
 • Tækkemand (ikke fordelsuddannelse i 2017)
 • Maskinsnedker
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Praktikbonus for at tage flere lærlinge

For virksomheder, der lever op til deres måltal for elevpoint, er der en bonus på 25.000 kr. pr. helårselev de uddanner mere, end de i gennemsnit har uddannet de sidste tre år. Vær opmærksom på, at I kun får bonus, hvis I betaler til AUB. 

Bonussen udløses til det antal helårselever, I har mere i 2018, end I i gennemsnit har haft i perioden 2015-2017.

Spørgsmål og svar om AUB

Her finder du svar på nogle af de typiske spørgsmål til praktikplads-AUB.

Gælder praktikplads-AUB for alle?

Praktikplads-AUB gælder for både offentlige og private virksomheder. Virksomheder med ingen eller kun en faglært ansat er dog fritaget.

Skal vi indberette noget til AUB?

Nej, AUB får alle de nødvendige data fra ATP og Danmarks Statistik. Forskudsopgørelse og årsopgørelse findes på www.virk.dk

Tæller alle lærlinge med?

Nej, lærlinge på delaftaler tæller ikke med i opgørelsen af virksomhedens elevpoint.

En delaftale er en aftale mellem lærling og virksomhed, der kun omfatter en praktikperiode. Lærlingen er indskrevet i skolepraktik, mens han har en delaftale og tæller derfor ikke med.

Alle andre lærlinge i uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne tæller med. Det vil sige, at ordinære uddannelsesaftaler, korte uddannelsesaftaler, restlære-aftaler, ny mesterlæreaftaler og voksenlærlinge aftaler alle tæller med.

Lærlinge på kontraktuddannelser tæller ikke med, det skyldes, at de ikke er under erhvervsuddannelsesloven.

Hvad hvis vi har haft ekstra mange lærlinge et år?

Praktikplads-AUB følger kalenderåret, og I kan ikke spare op ved at have mange lærlinge det ene år og færre det næste år.

Hvad koster det at uddanne for lidt?

Her er et eksempel: Hvis I uddanner færre lærlinge, end jeres måltal for elevpoint kræver, så kommer I til at betale 27.000 kr. for hvert elevpoint, I mangler.

Mangler I fx 0,5 elevpoint, så skal I betale:
0,5 x 27.000 kr. = 13.500 kr. ekstra til AUB.

Hvad hvis vi ikke kan skaffe lærlinge?

Hvis I ikke kan få besat en praktikplads, er det vigtigt, at I med det samme slår stillingen op på www.praktikpladsen.dk.

Hvis I forgæves har annonceret efter lærlinge i mindst 90 dage på www.praktikpladsen.dk, kan I søge om nedsættelse for ubesat praktikplads og derved blive fritaget for at betale ekstra til praktikplads-AUB.

En fritagelse kræver, at stillingen har været synlig på praktikpladsen.dk

Fritagelsen søges på www.virk.dk

Læs mere

Her kan I læse mere om praktikplads-AUB:

Praktikplads-AUB og bonus for at have lærlinge

Praktikplads-AUB - hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

www.virk.dk/praktikplads-aub

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri