DI Dansk Byggeri

Til folkeskolelærere

Til folkeskolelærere

Find inspiration i vores skoleportal

Vi laver skoler, skybrudssikringer, motorveje og modebutikker, køkkener og kloakker, carporte og kantstene - og vi vil gerne vise dig hvordan

På www.danskbyggeri.dk/skolekontakt kan du finde inspiration til undervisningsmateriale samt virksomheder, som du kan samarbejde med i forbindelse med undervisningen, eller når en elev skal i erhvervspraktik.

Link til DI Dansk Byggeris skoleportal

www.danskbyggeri.dk/skolekontakt

Find en byggevirksomhed

Der er byggevirksomheder i alle dele af landet, som gerne vil samarbejde med folkeskoler

Kom med ind bag byggepladsens hegn, oplev byggefolkenes hverdag og bliv klogere på bygge- og anlægsbranchen. 

Vi har oprettet en virksomhedsbank med virksomheder i dit lokalområde, der gerne vil vise deres fag frem og samarbejde med skoler. Se danmarkskortet og find en virksomhed i dit lokalområde.

Vi har rigtig gode erfaringer med samarbejde mellem virksomheder og skoler. Det har en stor betydning, at elever tidligt i livet får et indblik i dagligdagen på en god arbejdsplads og får lov til at møde fagfolk, der er glade og stolte af deres erhverv.

Du kan gøre undervisningen anderledes og spændende ved at bringe den virkelige verden ind i klasselokalet.

DI Dansk Byggeris virksomhedsbank til skolesamarbejde

Erhvervspraktik i bygge- og anlægsbranchen

Erhvervspraktik er en enestående mulighed for folkeskolens elever at prøve kræfter med et fag og indgå i hverdagen på en arbejdsplads

Har du en elev, som gerne vil i erhvervspraktik i bygge- og anlægsbranchen?

Vi har lavet en folder om erhvervspraktik i bygge- og anlægsbranchen

Derudover har vi lavet en side, hvor du kan læse mere om erhvervspraktik og finde vores virksomhedsbank. I den kan du finde en liste over medlemmer, som gerne tager elever i erhvervspraktik.

Find en virksomhed, som tager erhvervspraktikanter

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri