DI Digital Analyser

DR viser primært underholdning på tv

Konkret optælling viser, at underholdningsudsendelser udgør 60 pct. af DR's sendeflade. Danskproducerede kerne public service-udsendelser udgør blot 27 pct. af DR's sendeflade

DR finansieres primært gennem licensopkrævning. I henhold til den seneste medieaftale modtager DR knap 3,7 mia. kr. årligt i licensmidler.

For at modtage disse midler skal DR leve op til forpligtelserne i den public service-kontrakt, der er indgået mellem kulturministeren og DR på baggrund af medieforliget, som løber fra 2015-2018. Public service-kontrakten præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde i sin programlægning.

Uklar definition af public service
I public service-kontrakten fremgår det, at DR's programudbud skal indeholde det, som de fleste af os forbinder med kernen i public service indhold – nemlig nyhedsformidling, oplysning, debat, kunst samt undervisning. Derudover kan DR også levere underholdningsprogrammer.

Public service-kontrakten præciserer dog ikke, hvordan balancepunktet skal være mellem kernen i public service indhold i forhold til underholdning. Der er heller ikke foretaget en samlet opgørelse over, hvor meget underholdningsprogrammerne samlet set udgør af DR’s sendeflade.

Kort sagt ved vi ikke, i hvilket omfang DR er en klassisk public service-institution eller en moderne medievirksomhed, der opererer på lige fod med private tv-udbydere.

Konkret optælling af DR's udsendelser
DI Digital har kigget nærmere på DR's udbud af tv-programmer i uge 22 for at få en konkret opgørelse for DR's programudbud set i forhold til underholdning og kerne public service-udsendelser. Resultatet viser klart, DR bringer væsentlig mere underholdning end nyheder, oplysning, debat, og kunst i deres programflade.

Udenlandsk producereret underholdning udgjorde hele 39 pct. af programfladen for DR's seks tv-kanaler i uge 22, mens de danskproducerede underholdningsprogrammer udgjorde 21 pct. Samlet set fyldte underholdningsprogrammerne således 60 pct. af DR’s sendeflade i denne uge.

Danskproducerede kerne public service-udsendelser udgjorde blot 27 pct. af DR’s programflade i uge 22 i 2016.

Relateret indhold