DI Digital Analyser

Konjunkturstatus halvvejs i 2020

COVID-19 har sat sit præg på 2020. I dette konjunktur-nyhedsbrev dykker vi ned i en række nøgletal for IKT- og elektronikindustrien, hvor virksomhederne er blevet ramt vidt forskelligt. Der er bl.a. omsætningsdyk i elek-tronikindustrien, mens IKT-industrien omvendt har op-levet et løft.

Relateret indhold