DI Digital

Cibicom

DI Digital Casebank: Cibicom - En telemast, som reducerer alle involverede parters samlede forbrug

Fakta

Virksomehdsnavn: Cibicom Services A/S

Lokation: Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Størrelse: 160 medarbejdere 

Branche: Telekommunikation, digital infrastruktur, antenneinstallation, masteinstallation, 5G Swap

Kontakt: Christoffer Søborg Hansen

+45 70 11 80 11

Tags: Industri 4.0; IoT; 5G;  Smart cities

En telemast, som bebuder en indtræden i en mere cirkulær økonomi

I dagens globale informationssamfund er der i dag og i fremtiden et øget behov for hele tiden at kunne levere mere data- og kommunikationskapacitet til forbrugere og erhvervsliv, og datamængderne stiger eksponentielt.

Konkret medfører dette, at teleselskaberne globalt er begyndt at opgradere deres respektive telenet fra 4G til 5G, hvilket igen har den konsekvens, at teleselskaberne skal opsætte et betydeligt antal telemaster med 5G antenner i de kommende år, og Cibicom Services A/S har som ultimativt mål at skabe en telemast, som bebuder en indtræden i en mere cirkulær økonomi.

Projektparterne:

Cibicom Services A/S er en virksomhed, som er specialiseret i installationsforretning for teleindustrien. Installationsforretningen består bl.a. i installation og service af antenne-udstyr i master, samt opsætning af telemaster m.v.

Rambøll Danmark A/S er en rådgiverforretning som bl.a. beskæftiger sig med design og statik i forbindelse med stål- og mastekonstruktioner, herunder bl.a. til teleselskaber.

Baggrund: Med baggrund i Rambølls tekniske viden og knowhow om mastekonstruktioner, og Cibicom Services A/S’s praktiske erfaring og knowhow med installation og viden om behov og ønsker i den danske teleindustri, har parterne udviklet og produceret en mastetype ved navn ”Slimline™” som er optimeret til brug for teleindustrien, men som tillige tager det første alvorlige skridt henimod at etablere en mere bæredygtig telekommunikationsmasteinfrastruktur. 

Projektbeskrivelse: Projektet vedrører i sin enkelhed; design og udvikling af en telemast, som reducerer alle involverede parters samlede forbrug; økonomisk set såvel som i relation til CO2-udledning:

Fordele ved parternes design og udvikling af Slimline™ telemasten:

  • Telemasterne er opbyggede af moduler og produceres i en højde fra 18 meter til 48 meter, og på grund af modulopbygningen, er designet stærkere og mere holdbart end traditionelle designløsninger i samme højder.
  • Som en følge af moduldesignet kan telemasterne (de enkelte moduler) mere effektivt transporteres fra produktionen, end traditionelle designløsninger, da der sker en samling af modulerne på stedet, hvor telemasten skal rejses.
  • Ved etablering af fundamentløsninger til telemasten, er der intet behov for at grave og bortskaffe jord, hvilket ellers er hovedreglen ved traditionelle designløsninger.

Besøg Cibicoms hjemmeside her.

Relateret indhold