DI Digital

HK omlægger fysisk kursus til digitalt

DI Digital Casebank: Virtio - HK omlægger fysisk kursus til digitalt

Fakta

Virksomehdsnavn: Virtio

Lokation: Valby, København 

Branche: EdTech/Digital læring

Kontakt: fl@virtio.io

Tags: EdTech

Fra fysisk til digitalt kursus

HK omlægger deres mest populære, fysiske kursus til 100% digitalt

HK udbød medlemskurset ”Fremtidens HK’er” om den teknologiske udvikling inden for det offentlige til alle deres medlemmer fra kommuner og regioner som klassisk 3-dages fysisk kursus.

Men af ressourcemæssige årsager valgte de at omlægge kurset til 100% digitalt. Virtio stod for omlægningen – fra strategi til levering af færdigt produceret forløb.

Det nye digitale forløb har fået meget positive tilbagemeldinger fra medlemmerne, og HK har været så tilfredse med forløbet, at der siden lanceringen er kommet et tilsvarende forløb målrettet lægesekretærer til.

Formand for HK Kommunal, Lene Roed, udtalte:  “Vores nye online kursus lavet af VIRTIO åbner mange nye muligheder for vores medlemmer til at udvikle sig. Dette er helt unikt, da der ikke er noget andet kursus som dette."

Forløbet består af både undervisningsvideo, casevideoer, podcasts, interaktive elementer og øvelser i pdf-format.

Igennem forløbet er omdrejningspunkterne indsigt i de nye teknologier samt hvordan disse teknologier implementeres og anvendes praktisk i en arbejdshverdag.

Det betyder, at der er en masse input fra virkeligheden og cases, som konkret viser brugen af teknologier i forskellige sammenhænge. Samtidig er input fra markante stemmer – som f.eks. KL og Danske Regioner, ligesom HK selv leverer indsigter og værktøjer.

Samlet set er det et digitalt læringsforløb, der rummer det samme indhold og de samme læringsmål som det fysiske kursus.

Det digitale forløb er designet ud fra to nøgleprincipper:

- Variation

- Relevans

Det har været afgørende for Virtio og HK at skabe et forløb, som var varierende og afvekslende – både i form og indhold. Derfor de mange forskellige typer af formater – men med video som det bærende element.

Samtidig har det været helt afgørende at sikre så høj relevans som muligt, så HKs medlemmer følte sig set og hørt – og mærkede at forløbet var skabt til dem. Video er som nævnt det bærende element for visuelt at kunne komme så tæt på virkeligheden som muligt. Derudover er der arbejdet meget grundigt med tone, tekst og framing af indhold.

Forløbet er et eksempel på, at digitalisering af fysisk læring og træning er muligt, og at det kan være både effektivt og yderst succesfuldt.

Virtio har stået for strategi for omlægning, (lærings)koncept, design af læringsrejse og produktion. 

Besøg Virtios hjemmeside her.

Relateret indhold